Selem!

Bo Wikipedia içteligin tekşirip/tözetip/yöklep yöriwçi robot bolamın.

1'000 bet yöklew de benim öçin iş tegil.