Йорт казысоры казның (Anser anser) йортлаштырган төрдәше, аның белән бердән төргә керә. Гадәттә, йорт казлары оча алмыйлар.

Йорт казы