Исәпләү математикасы

Исәпләү математикасы — үз эченә санак куллану һәм хисап эшләрен башкару мәсьәләләрен алучы математиканың бер бүлеге. Таррак мәгънәдә төрле математик мәсьәләләрне чишүнең сан алымнарын аңлата.

Исәпләү математикасы фәнни һәм инженер исәптә киң гамәли кулланышка ия.