Ипотека -

  1. ссуда алу максатында күчемсез мөлкәтне (җир, корылмалар) закладка салу;
  2. ипотека ссудасы (кредиты) - закладка салынган күчемсез мөлкәт бәрабәренә банк тарафыннан бирелгән акча.