Винер тигезләмәсе

Броун хәрәкәтенең гади математика чагылышы, Винер тигезләмәсе Норберт Винер исеме хөрмәтенә аталган, аның буенча флюид кисәкчәсенең билгеле мизгелдәге тизлеге очраклы рәвештә тирбәлә:

биредә v тизлек, x торыш, d/dt вакытның чыгарылма функциясе, һәм g(t), мәсьәлән, ак тавыш булырга мөмкин.

Бу формальләштерүдә тизлек гел үзгәреп торганга күрә, Винер тигезләмәсен кыска вакыт өчен кулланырга мөмкин түгел. Бу очракта кисәкчә тизләнешен исәпкә ала торган Ланжевен тигезләмәсе кулланылырга тиеш.