Батыр (бахадур) - төрки һәм моногол халыкларында данлыклы атама. Батыр атамасы ир-атка хәрби батырлыклары өчен бирелгән.

Алпамыш батыр пучты маркасында.

Халык иҗатында искә алынган батырлар үзгәртү

Камыр батыр, Турай батыр, Дутан батыр - татар халык әкиятләре геройлары.

Башкорт мәдәниятында Урал-батыр зур урын алып тора.

Чыганаклар үзгәртү