Антонимнар (грекча аnti- каршы, onуma- исем) - мәгънәләре буенча капма-каршы сүзләр. Антонимнар гадәттә, бер үк сүз төркеменә карыйлар.

ТөрләреҮзгәртү

Мәгънәләренә карапҮзгәртү

  1. әйбер, күренешләрне сыйфатын белдерә торган антонимнар: кыю-куркак, ярлы-бай;
  1. вакыт төшенчәсен белдерә торган антонимнар: иртә-кич, быел-былтыр;
  1. процессларны каршы куя торган антонимнар: яту-тору; менү-төшү;
  1. әйбер, күренешләрнең күләмен белдерә торган антонимнар: озын-кыска; киң-тар һ.б.

Билгеләренә карапҮзгәртү

  1. тел антонимнарs- контекстка бәйсез дә аларның капма-каршы мәгънәдә булулары аңлашыла( куркак-батыр).
  2. контекстуаль антонимнар- бары тик аерым очракларда гына капма-каршы мәгънә тәшкил итә торган сүзләр(ягъни антитеза).

Шулай ук караҮзгәртү

ЧыганакҮзгәртү

[1] 2012 елның 17 апрель көнендә архивланган.Татар теле лексикология