Антитеза- (грекча аntithesis - капма-каршы кую) - күренеш, төшенчәләрне, фикерләрне, характер үзенчәлекләрен бер-берсенә капма-каршы куеп сурәтләүдән гыйбарәт стилистик фигура.

Антитеза контекстуаль яисә окказиональ антонимнарның бер төре итеп карала.

Бүгенге поэзиядә Үзгәртү

Антитеза халык авыз иҗатында киң таралыш табып, бүгенге поэзиядә дә актив кулланыла:

  • Кыю бер үләр, куркак мең үләр(мәкаль);
  • Синең, яшьнәп, дөньяга килешең иде. Минем, арып, язмыш белән килешү иде... (Р. Фәйзуллин).

Шулай ук кара Үзгәртү

Чыганак Үзгәртү

[1] 2012 елның 17 апрель көнендә архивланган.Татар теле лексикология