Азимут (геодезия)

Азимут (билгеләнеше: «Аз» яки «Az») - геодезия фәнендә төньякка юнәлеш һәм билгеле бер предметка юнәлеш арасында булган почмак.
Ул 0° - 360° градуслар арасында үлчәнә. Компас ярдәмендә магнит меридианын табу бик җиңел.

Шулай ук кара: