Торак пункт

кешеләр яшәүче урын (торкаклык), корылмалар урнашкан җир өлеше, кешеләрнең беренчел таралышы берәмлеге (кала, бистә, авыл һ.б.)
(Toraq punkt битеннән юнәлтелде)

Торак пункт (т.п.) — кешеләр яшәүче урын (торкаклык), корылмалар урнашкан җир өлеше, кешеләрнең беренчел таралышы берәмлеге (кала, бистә, авыл һ.б.).

Торак пункт

Торак пунктның мәҗбүри төп билгесе - анда даими рәвештә кешеләр яшәргә тиешлеге. Кагыйдә буларак дәүләтләрдә, административ берәмлекләрдә бер торак пункт башкала (мәркәз) яки үзәк статусына ия.