Tatar xalqı üz balarına matur isemnärne birä, awılda andıy isem belän başqa keşelär bulmasqa tırışalar. Tatarlar ike isemnän/süzdän quşma isem uylap çığarırğa sälätle.

A Ä B C Ç D E F G Ğ H İ I J K L M N Ñ O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z


İsem mäğnäse үзгәртү

Qısqartma:

(i) – ir iseme
(x) – xatın iseme

Çığanaq-tel qısqartması:

(Ğär.) – Ğäräp
(Far.) – Farsı
(Alm.) – Alman
(Yun.) – Yunan
(Yäh.) – Yähüd
(Lat.) – Latin

A үзгәртү

 • Abaşay – (Tör.) aba=«ölkän ir tuğan, abí» + -ş + -ay
 • Abaşqay – (Tör.) aba=«ölkän ir tuğan, abí» + -ş + -qay
 • Abbas (i) – qırıs (عباس)
 • Abd- (i) (Ğär.) ... qolı. (isem öleşe) (عبد)
 • Abd-al-Caffar (i) – Ğafu-İtüçeneñ qolı (عبدالجعفر)
 • Abd-al-Cazım (i) – Böyekneñ qolı (عبدالجزیم)
 • Abd-al-Cärid (i) – Çağıştırmasınıñ qolı (عبدالجرید)
 • Abd-al-Malik (i) – Ğäläm Saxíbınıñ qolı (عبدالمالک)
 • Abd-al-Qäder (i) – Qüätleneñ qolı (عبدالقادر)
 • Abd-al-Qärim (i) – Ğafu-İtüçeneñ qolı (عبدالکریم)
 • Abd-al-Waxíd (i) – Berdän-berneñ qolı (عبدالوحید)
 • Abd-al-Xaq (i) – Xaqlınıñ qolı (عبدالحق)
 • Abd-al-Xäkim (i) – Xäkimneñ qolı (عبدالحکیم)
 • Abd-al-Ğäziz (i) – Qäderleneñ qolı (عبدالعزیز)
 • Abd-Allah (i) (Ğär.) Allah qolı. (isem öleşe) (عبدالله)
 • Abd-Urazzaq (i) – Büläk-İtüçeneñ qolı (عبدالرزاق)
 • Abd-Urraxman (i) – Ğafu-İtüçeneñ qolı (عبدالرحمن)
 • Abdul –› Ğäbdrulla (عبدل)
 • Abel (i) – (Ğär.) äti
 • Adelinä (x) – (Alm.) namuslı, tärtiple
 • Adi –› Hadi
 • Adil –› Ğädil
 • Adäm – adäm, keşe (آدم)
 • Afdal (i) – iñ layıq bulğan
 • Afzal (i) – (Ğär.) layıq (افضل)
 • Afzal-at-Din – Dinneñ iñ layıqlısı, iñ qäderlese (افضل الدین)
 • Al-ad-Din (i) – Din böyeklege (علاءالدین)
 • Alan (i) – (Tör.) käpräyle
 • Albert (i) – (Lat.) mäşhür
 • Albina (x) – (Lat.) aq küzle
 • Ali –› Ğäli (علي)
 • Alim –› Ğälim (علیم)
 • Alimä –› Ğälimä (عالمه)
 • Alisa (x) – (Alm.) matur
 • Aliä –› Gäliä (عاليه)
 • Allabirde –
 • Allabirgän –
 • Allahiär – Allah dustı, Allahğa iärgän (اللهیار)
 • Allamorat – Allah teläge (االله مراد)
 • Allaqüät – (الله قوت)
 • Allaxuca – (الله قوجا)
 • Allağol – (الاگل)
 • Almas (i) – (Tör.) awırtu almí torğan (الماس)
 • Almaz (i) – (Ğär.) almaz (الماس)
 • Almuş – (Tör.)
 • Altınbay – (Tör.)
 • Altınbäk – (Tör.) (آلتین بیگ)
 • Altınçäç – (Tör.)
 • Alyuk –› Ğäliulla
 • Alí –› Galí (علي)
 • Alıp – (Tör.)
 • Amilä (x) – (Ğär.) eşçän
 • Amna (x) – (Ğär.) iminlektä saqlana torğan
 • Anas (i) – (Ğär.) şatlıq
 • Anis, Anisä – (Ğär.) dus (انیس)
 • Aniä –› Haniä
 • Ansar (i) – (Ğär.) yärdämçe (انصار)
 • Anwar (i) – (Ğär.) nurlı (Qör'änneñ ber süräse) (انور)
 • Apanay – (Tör.)
 • Apuş –› Ğäbdulla
 • Aqbar (i) – böyek (اکبر)
 • Aqbars (i) – (Tör.) aq-bars
 • Aqdam (i) – (Ğär.) bik iske (اقدم)
 • Aqmöxämmät – (آغ محمد)
 • Aqram (i) – (Ğär.) yumart (اکرم)
 • Arif (i) – baş (عارف)
 • Arif –› Ğärif (عارف)
 • Arifä –› Ğärifä (عارفه)
 • Arman (i) – (Far.) teläk (آرمان)
 • Arsen (i) – (Yun.) köçle; qurıqmí torğan
 • Artur (i) – (İng.) ayu
 • Arun –› Harun (هارون)
 • Arıslan (i) – (Tör.) arıslan (ارسلان)
 • Arslan (i) – (Tör.) (ارسلان)
 • Arıslanbikä (x) – (Tör.) arıslan+bikä (ارسلان بیگه)
 • Asad/Asat (i) – (Ğär.) arıslan; Hicri täqwimendäge 6. ay iseme (اسد)
 • Asadulla (i) – (Ğär.) Allah arıslanı (عبدالله)
 • Asaf (i) – (Ğär.) qayğırtuçan (آصف)
 • Asan (i) – (Tör.) sälämätle
 • Asfat (i) – (Ğär.) yaxşı
 • Asiä (x) – (Ğär.) tınıçlandıra-dawalandıra torğan (آسیه)
 • Asiä – däwalawçı, tabibä
 • Asma (x) – (Ğär.) böyek (اسماء)
 • Ata (i) – (Tör.) xörmätle (isem öleşe) (عطا)
 • Ati –› Hadi
 • Atlas (i) – (Ğär.) atlas (اطلس)
 • Axad (i) – (Ğär.) yätim, berle (احد)
 • Axbar (i) – (Ğär.) yoldızlı
 • Axmad, Äxmät (i) – (Ğär.) iñ danlı, iñ maqtawlı (احمد)
 • Axmaduq –› Äxmädulla
 • Axman –› Äxmädulla
 • Axmar, Äxmär (i) – (Ğär.) qızıl (احمر)
 • Axmuq –› Äxmädulla
 • Axmuş –› Äxmädulla
 • Axund (i) – (Tör.) bi (آخوند)
 • Axícan (i) – tuğan can
 • Ayaz (i) – (Tör.) saf kön (عیاض)
 • Aybanu (x) – (Tör.) ayday qız-bala (آی بانو)
 • Aybat (i) – (Ğär.) abruylı, ölkän
 • Aybikä – (Tör.)
 • Aydar (i) – (Tör.) layıqlardan iñ layıq
 • Aygöl (x) – (Tör.-Far.) Ay+göl
 • Ay-Möxämmät – (آی محمد)
 • Ayna (x) – qaraş, küzlär (آینه)
 • Aynur, Aynura – (Tat.-Ğär.) ay+nurı
 • Ayrat (i) – (Ğär.) xayrat - şaq-qatu, (moğ.) urman keşese
 • Aysa –› Ğaysa
 • Aysılu (x) – (Tör.) ay kebek matur
 • Aysılu – (Tör.)
 • Aytuğan (i) – (Tör.) Ay+tuu; tuğan ay kebek matur
 • Aytuğan – (Tör.)
 • Ayup, Ayub (i) – (Ğär.-Yäh.) Päyğämbär iseme; ğafu itüen sorí; ezlänelä torğan (ایوب)
 • Ayşa (x) – (Ğär.) yäşäw, yäşi torğan (Möxämmäd Päyğämbärneñ ber xatını) (عایشه)
 • Aza (x) – qayğırunı tuqtata torğan
 • Azaliä (x) – (Lat.) çäçäk iseme (ازلیه)
 • Azamat (i) – (Ğär.) batıq (عظمت)
 • Azamat – böyek, şöhrät, dan
 • Azat (i) – (Far.) azat; aq-söyäk
 • Azim –› Ğäzim (عظیم)
 • Aziz, Azíza – (Ğär.) ğäziz, qäderle (عزیز، عزیزه)
 • Azxar (i) – (Ğär.) bik matur (اظهر)
 • Azäl (i) – (Ğär.) mäñgelek (ازل)
 • Ağilä (x) – (Ğär.) aqıllı (عقیله)
 • Ağun –› Axun
 • Aşraf (i) – aq-söyäk (اشرف)

Ä үзгәртү

 • Älfir (i) – (Ğär.) bik şäp
 • Älfirä, Älfiä (x) – (Ğär.) böyek; ozaq ğömerle
 • Äli (i) – (Ğär.) böyek; xälif (عالی)
 • Älim (i) –› Ğälim (عالم)
 • Äliä, Aliä (x) – (Ğär.) böyek (عالیه)
 • Älişer (i) – (Far.) arıslan Äli (عالیشیر)
 • Älkäy – (Tör.)
 • Älmira (x) – (isp.) Almaero - cir iseme
 • Älmät –› Älmöxämmät
 • Äbalil – yar qarlığaçı, keräşä
 • Äbübäker – yäş döyä atası (ابوبکر)
 • Ädel, Ädil (i) – ğädel, tawfíqlı (عادل)
 • Ädiä –› Hädiä
 • Ädälnisa –› Ğädelnisa
 • Ädäp (i) – (Ğär.) ädäp; yazuçı, ğälim (ادب)
 • Ähli –› Ähliqämäl (اهلی)
 • Ähliulla – Allahnıñ ähele, Allah bändäse (اهل الله)
 • Äidä (x) – (Ğär.) fayda (عائده)
 • Äkräm-at-Din – Dinneñ iñ yumart keşese (اکرم الدین)
 • Ämin – ışanıçlı, tuğrılıqlı (امین)
 • Ämin, Äminä – (Ğär.) xiänät itmi torğan, namuslı (امین، امینه)
 • Äminä – ışanıçlı, turılıqlı; qurqusız, tınıç (آمنه)
 • Ämir, Amirä – (Ğär.) ämer birüçe; xan ulı (امیر، امیره)
 • Ämzä –› Xämzä (اعظم)
 • Ämäl (x) – ömet (امل)
 • Äqmäl-at-Din – Dinneñ iñ qämil keşese (اکمل الدین)
 • Äsfän –› Äsfändiär (اسفندیار)
 • Äsliä (x) – (Ğär.) çın, xaqlı (اصیله)
 • Äsma –› Äsmabanu (اسماء)
 • Äsqí –› Äsxadulla (اسدالله)
 • Äsxät (i) – (Ğär.) iñ bäxetle
 • Äsädulla – Allahnıñ arıslanı (اسدالله)
 • Äträç – (Tör.)
 • Äxmi –› Äxmädulla (احمدالله)
 • Äxmädulla –(احمدالله)
 • Äxmädulla – Allahnıñ maqtawlı, danlı keşese (احمدالله)
 • Äxmät –› Wäli-Äxmät (احمد)
 • Äxmätbaqir – (احمدباقر)
 • Äxmätbaqí – (احمدباقی)
 • Äxmätbarí – (احمدباری)
 • Äxmätbay – (احمدبیگ)
 • Äxmätbäk –(احمد بک)
 • Äxmätcan – (احمدجان)
 • Äxmätfäyez –› Fäyez-Äxmät (احمدفائز)
 • Äxmätgäräy – (احمد قرای)
 • Äxmätkärim – (احمدکریم)
 • Äxmätnur – (احمدنور)
 • Äxmäträsül –› Räsül-Äxmät (احمدرسول)
 • Äxmätsadíq – (احمدصادق)
 • Äxmätsafa –› Safa-Äxmät (احمدصفا)
 • Äxmätsäyet –› Säyet-Äxmät (احمدسید)
 • Äxmätwafa – (احمدوفا)
 • Äxmätwäli –› Wäli-Äxmät (احمدولی)
 • Äxmätyär – (احمدیار)
 • Äxmätzadä – (احمدزاده)
 • Äxmätzaqir – (احمدذکیر)
 • Äxmätzäki – (احمدزاکی)
 • Äxmätzía –› Zía-Äxmät (احمدضیا)
 • Äxmätğäli –› Ğäli-Äxmät (احمدعلی)
 • Äxmätğäni –› Ğäni-Äxmät (احمدهانی)
 • Äxmätğärif – (احمدعارف)
 • Äxmätğäzi –› Ğäzi-Äxmät (احمدغازی)
 • Äxmätşa – (احمدشاه)
 • Äxmätşaqir – (احمد صغیر)
 • Äxmätşärif – (احمدشریف)
 • Äxmük –› Äxmädulla (احمدالله)
 • Äxmüç –› Äxmädulla
 • Äyüp – täwbä itüçe (ایوب)
 • Äğdäliä (x) – (Ğär.) iñ ğädel
 • Äğliä (x) – (Ğär.) bik matur
 • Äğläm (i) – (Ğär.) küp belä torğan (isem öleşe)
 • Äğmät –› Äxmät
 • Äğniä (x) – (Ğär.) bay keşelär
 • Äğzäm (i) – (Ğär.) böyek (isem öleşe)

B үзгәртү

 • Badirä (x) – (Ğär.) başlaw; berençe qız
 • Bädrüş –› Bädr-et-Din
 • Bäker – döyä balası, bota
 • Balqış – (Tör.)
 • Baltan – (Tör.)
 • Baltay – (Tör.)
 • Baltaç – (Tör.)
 • Banat (x) – (Ğär.) qız-bala
 • Banu (x) – (Far.) bikä
 • Baqir, Bağir (i) – (Ğär.) öyränüçe
 • Baqíra (x) – (Ğär.) yäş
 • Bars (i) – (isk.Tör.) köçle
 • Barí – bar itüçe, yaratuçı, tudıruçı, ícat itüçe
 • Basír – barısın da kürep toruçı
 • Battal (i) – batır
 • Batulla (i) – (Ğär.) Qaaba mäçetennän bulğan isem
 • Batır – (Tör.)
 • Baxadír (i) – (Far.) batır
 • Baxram (i) – (Far.) ciñüçe
 • Baxtiär (i) – (Far.) bäxetle
 • Baxtiär (i) – (Far.-Ğär.) şat
 • Baxír (i) – (Ğär.) açıq, matur
 • Bäxet (i) – (Ğär.) bäxet
 • Bäyçek – (Tör.)
 • Bayan (i) – (moğ.-Ğär.) bay, köçle, bäxetle (isem öleşe)
 • Bayaz (i) – (Ğär.) aq
 • Bayman –
 • Baymi –
 • Baymuq –
 • Baymuş –
 • Baymämät –› Bay-Möxämmät
 • Baymät –
 • Baymöxämmät –
 • Bayçura – (Tör.)
 • Bayğına – (Tör.)
 • Bayımbät –
 • Bağidä (x) – (Ğär.) ozın ğömerle
 • Bağman (i) – (Far.) yaxşı teläkle
 • Bella (x) – (lat). matur
 • Berköt (i) – (isk.Tör.) batırlıq/säwlät bilgese
 • Bibisä –› Bibisära
 • Bibinur (x) –
 • Bibixämidä –
 • Bikbay (i) – (tat.–Tör.) bik bay
 • Bikbolat (i) – (Tör.) timerle bek, iä
 • Bikkenä – (Tör.)
 • Bikmeç –
 • Bikmi –
 • Bikmuş –› Bikmulla
 • Bikmämät –› Bik-Möxämmät
 • Bikmäs –
 • Bikmät –
 • Bikmät –› Bik-Möxämmät
 • Bikmäy –
 • Bikmöxämmät –
 • Bikmük –
 • Bikmüç –
 • Bikmüş –
 • Biktay – (Tör.)
 • Biktaş – (Tör.)
 • Bikä (i) – (Tör.) bikä
 • Bikäw –
 • Bikçura – (Tör.)
 • Bikçäntäy – (Tör.) bik=«nıq» + -çän + -täy
 • Bilal (i) – (Ğär.) sälämätle, tere
 • Biläy –› Bilal-et-Din
 • Bılbıl – sanduğaç
 • Bimät –
 • Biquş –
 • Birde (i) – (Tör.) birde (Ul birde - Allah birde)
 • Bismillä (x) – Allah iseme belän
 • Bolat (i) – (Tör.-Ğär.) bolat (qatı timer)
 • Bolğar (i) – (isk.Tör.) iske däwlät iseme
 • Boranbay, Boranğul, Boranşa (i) – (Tör.) boran waqıtında tuğan
 • Budurdur (x) – tügäräk bitle (tulı ay)
 • Bulat – (Tör.)
 • Buraq – ata döyä
 • Bükäş – (Tör.)

C үзгәртү

 • Camal –› Xösni-Camal
 • Caqup –› Yaqup
 • Carulla –› Yarulla
 • Comğa (i) – ğibädät köne
 • Cäbbar – zur köç-quät iäse, qödrätle
 • Cähüdä –› Yähüdä
 • Cälil (i) – böyek, şöhrätle, danlı
 • Cäläl-at-Din – Dinneñ olılığı
 • Cäläy –› Cäläl-et-Din
 • Cäläş –› Cäläl-et-Din
 • Cämil, Cämilä – (Ğär.) matur, kürkäm, güzäl, çibär
 • Cämäl (i) – maturlıq
 • Cämäl-ad-Din/Camal-at-Din (i) – Din çibärlege, güzällege, maturlığı
 • Cäsmin, Cäsminä –› Yäsmin, Yäsminä
 • Cäwad – yumart
 • Cäwhär, Cäwhäriä – cäwhär, qíbat
 • Cäzit, Cäzidä –› Yäzit, Yäzidä
 • Cíhan (i) – (Far.) cíhan

Ç үзгәртү

 • Çämil/Çämilä –› Cämil/Cämilä
 • Çalbay – (Tör.)
 • Çalmöxämmät –
 • Çamal –› Camal
 • Çançura – (Tör.)
 • Çianşa –› Cihanşa
 • Çingez (i) – (Moğ.) böyek, köçle
 • Çulpan/Çolpan (i,x) – (Tör.) Çulpan
 • Çuraq – (Tör.)
 • Çuraçıq – (Tör.)
 • Çurmantay – (Tör.)
 • Çäçkä – (Tör.)

D үзгәртү

 • Damir, Damirä – (Tör.) üzsüzle, teläpçän
 • Dana (x) – (Far.) belemle
 • Danis (i) – (Far.) belem
 • Daniä (x) – (Ğär.) mädxi; ataqlı; danlı; mäşhür
 • Daniäl (i) (Yäh.) – Allahım - xökimem minem
 • Daníl (i) – (Ğär.) Allahqa yaqın toruçı
 • Darísa (x) – (Ğär.) uquıtuçı
 • Dawıt, Dawid, Dawud, Daud, Daut (i) – (isk.Yäh.) söyekle, üzenä cälep itüçe
 • Dayan (i) – (Ğär.) dini mäxkämä, qılğan eşlärenä kürä cäzasın birüçe
 • Deniz, Denis (i) – (Tör.) Diñgez
 • Dilbar (x) – (Far.) söyekle, ğäziz
 • Dilrob, Dilroba – küñelne buysındıruçı; güzäl, matur)
 • Dilära, Dilä (x) – (Far.) söyekle, ğäziz, matur
 • Din-Möxämmät – Möxämmät Dine keşese
 • Din-Äxmät – Dinneñ maqtawlısı, danlısı
 • Din-Íslam – Möxämmät Dine keşese
 • Din-Şäyex – Din şäyexe, ruxaní başlığı
 • Dina (x) – (Ğär.) Din
 • Dinbay, Dindar – bik Dinle
 • Dinulla – Allah Dine
 • Dusmöxämmät –
 • Dähinä – innek, mäz
 • Däliä – georgin göle çäçäge; yözem tälgäşe
 • Däwek – (Tör.)
 • Däwläki –› Däwlätkäy
 • Däwläkän – (Tör.)
 • Däwlät (i) – (Ğär.) bäxet, baylıq, däwlät
 • Dínar, Dínara – (Ğär.) qäderle
 • Döldelä – Ğäli xälifä atlanıp yörgän qaçır iseme

E үзгәртү

 • Edgar (i) – (İng.) oç, uq
 • Eduard (i) – (İng.) bäräkätle, bay
 • Edil
 • Eleonora (x) – (Yäh.) Allah – yaqtım minem
 • Elmir, Elmirä – (İng.) matur
 • Elwir, Elwirä – (İsp.) yaqlawçı
 • Elza (x) – (Alm.) Allah aldınnan tabınu
 • Emil, Emiliä – (Lat.) tırışçan
 • Ence – (Tör.)
 • Ençe –› Ence
 • Erik (i) – (Skand.) bay
 • Ernest (i) – (Yun.) citdi
 • Esfir, Esfirä – (Yäh.) yoldız
 • Ewelinä (i) – (Fr.) urman çikläwege

F үзгәртү

 • Faik (i) – (Ğär.) şäp
 • Faiz (i) – (Ğär.) bäxetle, bay
 • Fanis, Anisä – (Far.) yaqtırtqış
 • Faruq – yaxşı belän yamannı neçkäläp ayıra belüçe
 • Farxad (i) – (Far.) ciñmäslek
 • Fattax (i) – (Ğär.) bäxetkä işek açuçı
 • Fatía –› Fatíma
 • Fatíma – imüdän ayırılğan
 • Fatíx, Fatıx – (Ğär.) ciñüçe
 • Fawil – borçaq belän satu itüçe
 • Fawziä (x) – (Ğär.) ciñüçe
 • Fayaz (i) – (Ğär.) yumart
 • Fayzulla (i) – (Ğär.) Allah yumartlığı
 • Fazlulla – Allah birgän östenlek, talant
 • Fazlıraxman –
 • Fazıl, Fäzilä – (Ğär.) layıq, belgeç, keşelekle
 • Faina (i) – (Yun.) nurlı
 • Ferdinand (i) – (Alm.) ğäskär
 • Fidai (i) – (Ğär.) şahít bulırğa layıq
 • Fidail (i) – (Ğär.) yaxşılıq itüçe
 • Fidel (i) – (Lat.) xaqlı, döres
 • Firaya (x) – (Ğär.) matur
 • Firdi –› Firdüsä
 • Firdäüs (x) – (Ğär.-Far.) cännät, cännät baqçası
 • Firüzä (x) – (isk.Far.) nurlı, bäxetle
 • Flor, Floris, Florid (i) – (Lat.) çäçäk iseme
 • Fuad (i) – (Far.) yöräk, añ
 • Fändas (i) – (Ğär.) fängä bäylängän
 • Fäniä – fänniä, sänğätçe
 • Fännur (i) – (Ğär.) fän nurı
 • Fäqi, Fäqihä – xoquqçı
 • Färid, Färidä – çağıştırmalı, siräkle
 • Färx-at-Din – Dinneñ iñ söyeklese
 • Fäsi –› Fäsx-et-Din
 • Fäsxi –› Fäsx-et-Din
 • Fäsäy –› Fäsx-et-Din
 • Fätimä (x) – (Ğär.) kükräktän tartıp alınğan bala, Möxämmät qızı
 • Fättax – açuçı
 • Fätxeraxman –
 • Fäwz-at-Din – Dinneñ tantanası
 • Fäxri –› Fäxr-et-Din
 • Fäyezkärim –
 • Fäysal (i) – xäkim itüçe
 • Fäytünä – arba
 • Fäyzeraxman –
 • Fäyzi –› Fäyzulla
 • Fäyzulla – Allah räximlege, yumartlığı

G үзгәртү

 • Gafít (i) – (Ğär.) tınıçlı
 • Gazaliä – taw käcäse, antilopa
 • Gäräy (i) – (Far.) layıq
 • Göl (x) – (Far.) göl; ata torğan; maturlıq
 • Göl –› Gölyözem
 • Gölbikä – (Tör.)
 • Gölçirä – (Tör.)
 • Gölkäy – (Tör.)
 • Gölnara (x) – (Far.) cöllär belän bizäklängän, granat
 • Gölnaz (x) – (Far.) çäçäk sıman nazlı
 • Gölnur (x) – (Far.) çäçäk sıman yaqtı
 • Gölnur – (Tör.)
 • Gölnäy – (Tör.)
 • Gölzär, Gölzifä (x) – (Far.) gölle cir
 • Gölçäçäk (x) – (Far.) gölçäçäk

Ğ үзгәртү

 • Ğälit – ğäskäri suğışçı
 • Ğabbas (i) – (Ğär.) küñelsez
 • Ğabbas – qırıs, qatğí
 • Ğabdulla (i) –› (Ğär.) Abdulla
 • Ğafar, Ğafur, Ğäfürä (i) – (Ğär.) kiçerüçän
 • Ğaffar – barısın da ğafu itüçe, kiçerüçe, yarlıqawçı
 • Ğaffä –› Ğäfirä
 • Ğaldesattar – ğafu itüçeneñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğaliä (x) – (Ğär.) qäderle
 • Ğallä – aşlıq börtege
 • Ğambär, Ğämbäriä – xuşbuy, islemаy
 • Ğamdä – tayanıç, teräk
 • Ğaní (i) – bay
 • Ğasan (i) – matur (=Xäsän)
 • Ğata (i) –› Ğataulla
 • Ğataulla (i) – (Ğär.) Allah büläge
 • Ğattar – xuşbuylar yasawçı häm satuçı
 • Ğawas – suğa çumuçı
 • Ğayan (i) – (Ğär.) Znatní
 • Ğayaz (i) – (Ğär.) yärdämçe
 • Ğayfulla (i) – (Ğär.) Milost' Allaha
 • Ğayn-at-Din – Din çişmäse
 • Ğaynul –› Ğaynulla
 • Ğaynulla – Allah çişmäse
 • Ğaynuş –› Gayníkmal
 • Ğaysa – Allah märxämäte
 • Ğayşä – yäşäwçän, tere
 • Ğazul –› Ğäzizulla
 • Ğazzä –› Ğäzizä
 • Ğazíf, Ğazífa – köyçe, başqaruçı
 • Ğibakä –› Ğibadulla
 • Ğilfän – altın-kömeşçe, yuvelir
 • Ğosman/Ğusman, Usman (i) – (Ğär.) söyäk utırtuçı
 • Ğäb-at-Din – ğibädät qıluçı, Dingä xezmät itüçe
 • Ğäbd-el-Cabbar – böyek qodrätleneñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbd-el-Malik – xaqimlek itüçeneñ, boyıruçınıñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbd-el-Waxít – berdänberneñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbd-el-Ğafur – yarlıqawçınıñ, kiçerüçeneñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbd-e-Räüf – räximleneñ, qızğanuçınıñ (Allahnıñ) qolı»
 • Ğäbd-e-räxim – räximle, şäfqätleneñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbd-e-ssälam – isänlek, sälamätlek birüçe, qotqaruçınıñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbd-e-şşäkür – bik şöker itüçeneñ (Allahnıñ) qolı
 • Ğäbdulla – Allah qolı
 • Ğäbduş –› Ğäbdulla
 • Ğäbit (i) – (Ğär.) xörmätlüçe
 • Ğädel, Ğädilä – (Ğär.) turı, ğädel
 • Ğäden (i) – (Ğär.Far.) Cännät
 • Ğäli (i) – (Ğär.) qäderle, biek
 • Ğäli – böyek, olı däräcäle
 • Ğälim, Ğälima – (Ğär.) belgeç, ğälim
 • Ğaliä –› Ğälima
 • Ğälimulla (i) – (Ğär.) Allah bar närsä belä
 • Ğäliraxman –
 • Ğäliulla (i) – (Ğär.) abruylı keşe
 • Ğäläm – qol, malay
 • Ğämil (i) – (Ğär.) eşläwçän keşe
 • Ğämil, Ğämilä – eşläwçe, xezmät itüçe, ğämäl qıluçı
 • Ğämäl (i) –› Cämäl
 • Ğäni (i) – (Ğär.) bay, däwlätle
 • Ğärif (i) – (Ğär.) xäbärdär
 • Ğärif –› Ğärifulla
 • Ğätifä (x) –
 • Ğäyşä (x) – (Ğär.) yäşi torğan; Päyğämbärneñ ber xatını
 • Ğäzi (i) – (Ğär.) Din öçen köräşüçe
 • Ğäzi –› Minğäzi
 • Ğäzikäy –› Ğäzizulla
 • Ğäzim – (Ğär.) böyek, yuğarı däräcäle
 • Ğäziz, Ğäziza – (Ğär.) qodrätle, köçle, qäderle
 • Ğäziä (x) – (Ğär.) biüçe
 • Ğizzätulla (i) - (Ğär.)
 • Ğimay – xezmätçe
 • Ğinabä – yözem
 • Ğiqrämä – ana kügärçen
 • Ğömär – yäşäw, ğömer itü, çäçäk atu
 • Ğösäyn (i) – matur (Xösäyn'neñ töre)
 • Ğözäyer – yärdämçe, teläktäş

H үзгәртү

 • Hadi – turı yul kürsätüçe, turı yulğa künderüçe
 • Hadiäxmät –› Äxmäthadi
 • Hilal-at-Din – Dinneñ yaña tuğan ayı
 • Hamit

İ үзгәртү

 • İbrağim (i) – (isk.Yäh.) Awraam – xalıqlar atası
 • İman (i) – (Ğär.) Íman
 • İslam –› Fätx-el-Íslam
 • İslam, Íslamiä – (Ğär.) Allaha tuğrılıqlı
 • İsxaq (i) –› (isk.Yäh.) İsaak – kölüçe
 • İttifaq (i) – (Ğär.) berläşmä
 • Ízmaíl (i) –› (Ğär.-Yäh.) Ísmağíl
 • İbrahim – xalıqlar atası
 • İbraş –› Íbrahím
 • İbät – qollar
 • İdris (i) – (Ğär.) öyränüçe, uquçı, tırışuçan
 • İdük –› İdiätulla
 • İkram (i) – (Ğär.) Abruylıq, xörmät
 • İldar (i) – (Tör.Far.) il başı, citäkçe
 • İldus, İldüsä – (Tör.Far.) İl söyüçe
 • İlfar (i) – (Tör.Far.Far.) İl + far (yaqtırqıç)
 • İlfat (i) – (Tör.Far.) il dusı
 • İlgiz (i) – (Tör.Far.) il gizüçe
 • İl-Möxämmät –
 • İlham (i) – (Ğär.) ilham
 • İlnar, İlnärä – (Tör.-Ğär.) İl utı
 • İlnaz (i) – (Tör.-Far.) İl nazı
 • İlnur, İlnura – (Tör.-Ğär) İl nurı
 • İlsiä (x) – (Tör.) İlne söyä
 • İlsur, İlsura – (Tör.-Ğär) İl batırı
 • İlyas/İlyaz (i) – (Ğär-Yäh.) Allah köçe, Allah moğcízası
 • İlğam (i) –› İlham
 • İlşat (i) – (Tör.) il şatlandıruçı
 • İndirä (x) – (Hínd.) suğış podı
 • İnsaf (i) – (Ğär.) ğädellek, tärbiälängän
 • İnsar (i) – Ciñüçe
 • İrada (x) – (Ğär.) yaxşı teläk
 • İrek, İrik (i) – (Tör.) irek, azatlıq
 • İrmeşıq –› İrmöxäm-Mätşäyex
 • İsa (i) – (isk.Yäh.) İisus - Allah saqlar
 • İsabay (i) – İsa + bay
 • İsfandiär (i) – (isk.Far.) izge büläge
 • İskändär (i) –› (isk.Yun.) =Aleksandr – yaqlawçı, ciñüçe
 • İslax – reformı
 • İsmail/Ísmağíl (i) – (isk.Yäh.) Allah işette
 • İsmät, İsmet (i) – (Ğär.) saflıq; yaqlaw
 • İsxaq – ul kölde
 • İxsan (i) – (Ğär.) yaxşı eş
 • İşbirde – (Tör.)
 • İşbulat (i) – (Tör.) bulat kebek
 • İşbuldı (i) – (Tör.) dus buldı
 • İşembet –
 • İşgildı (i) – (Tör.) dus bulıp çıqqan
 • İşi –
 • İşkenä – (Tör.)
 • İşmekäy –
 • İşmi –
 • İşmuy –
 • İşmäk –
 • İşmämät –› İş–Möxämmät
 • İşmät –
 • İşmäy –
 • İş–Möxämmät –
 • İşmük –
 • İşnäy – (Tör.)
 • İştiräk – (Tör.)
 • İştuğan (i) – (Tör.) bertuğan
 • İşuy –
 • İşäy –
 • İşük –› İş–Möxämmät

K үзгәртү

 • Kamal –› Mihri-Kamäl
 • Kamaría (x) – (Ğär.) ayday yaqtı
 • Kamay –› Kamal-et-Din
 • Kamil, Kamilä – (Ğär.) kamil
 • Kasük –› Xädiçä
 • Kemäl (i) – (Ğär.) qämil
 • Kildeş – (Tör.)
 • Kilmöxämmät –
 • Kiram, Kirämä – (Ğär.) qäderle, ğäziz
 • Klara (x) – (Lat.-Alm.) yaqtı, saf
 • Käbir – olı, biek
 • Käbüç –› Käbirulla
 • Kälimulla – Allahnıñ äñgämädäşçese
 • Kälimä –› Xälimä
 • Kälkäy –› Kälimulla
 • Kämäl-ad-Din (i) – Din kamillege
 • Kändil, Kändilä – yaqtırtuçı, lampı, şäm
 • Käram – yumart, kiñ küñelle
 • Kärim – yumart, märxämätle
 • Kärim – yumart, räximle, kiñ küñelle
 • Kärimbay –
 • Kärimbäk –
 • Kärimcan –
 • Kärimxan –
 • Kärimxuca –
 • Kärimä (x) – yumart
 • Kärimşa –
 • Käris –› Xaris
 • Kätimä –› Xätimä
 • Kätip, Kätibä – yazuçı, sekretär
 • Kätiçä –› Xädiçä
 • Käwsär –› Käwsäriä
 • Käşf-at-Din – Dinne açıqlawçı
 • Könsılu – (Tör.)
 • Küke – (Tör.)

L үзгәртү

 • Lala/Lälä (x) – (Ğär./Far.) qızıl çäçäk, tülpän çäçäge
 • Landış (x) – (Lat.) çäçäk
 • Latíf, Latífa – (Ğär.) açıq yözle, şäfqätle, igelekle, mölayım, matur
 • Laura (x) – (Lat.) däfnä ağaçınnan
 • Lenar, Lenara – (Urıs) Lenin+armíası
 • Lenizä, Leniz – (Urıs) Lenin+zavet
 • Lenora (x) – (Yun.) arıslan qızı
 • Lenur (i) – (Urıs) Lenin+uçredil+revolúsiu
 • Leyä (x) – (Yäh.) Antilopa
 • Liana (x) – (Fr.) neçkä, liana
 • Lilí, Liliana (x) – çäçäk, aq tülpan
 • Loqman, Lokmaní – (Ğär.) saqçı, aşatuçı
 • Lotful –› Lotfulla
 • Lotfulla/Lutfulla – (Ğär.) Allah märxämäte, şäfqäte
 • Luiza (x) – (Fr.) bäreleş
 • Läbibä (x) – (Ğär.) yaqtı
 • Läylä (x) – tön
 • Läysän (x) – (Ğär.) yaz yañğırı, Süriädä Äpril ayınıñ iseme
 • Lúsiä (x) – (Lat.) yaqtı

M үзгәртү

 • Maarif (i) – tanılğan
 • Mädinä (x) – (Ğär.) Mädinä şähäre
 • Madış –› Möxämmät-iş
 • Mahi –› Mahi-Kamäl
 • Mahirä – osta, hönär iäse
 • Maidä – yawlıq, qul-yawlıq
 • Mamaq –
 • Mamay –
 • Mamaş –
 • Mamlaqat (x) – xanlıq
 • Mamuq –
 • Mamış –
 • Manap (i) – (Ğär.) yärdämçe
 • Manat (i) – aqça iseme
 • Mannaf (i) – (Ğär.) biek
 • Mansur, Mansura – (Ğär.) ciñüçe
 • Maqay –› Comğaqay
 • Maqsud (i) – telägän
 • Maqsuz, Maxsut (i) – (Ğär.) Teläk belän kilgän
 • Marat (i) – (fr.) Fransí ínqílab başınıñ iseme – Jan-Pol Marat
 • Mardan (i) – (Far.) Paren – batır
 • Marlen (i) – Marx+Lenin
 • Mars (i) – (Lat.) suğış podı
 • Marsel, Marselä – (Hol.–Fr.) Marsel Kaçen iseme
 • Marína (x) – (Lat.) diñgezle
 • Marğärita (x) – (Yun.) ence
 • Masnawí (i) – (Ğär.) ikençe ir-balağa birälär
 • Maynur –› Mahínur
 • Maysara (x) – (Ğär.) baylıq
 • Maysur (i) – (Ğär.) ciñüçe
 • Mayya (x) – (Lat.) ay isemennän
 • Mayış –› Möxämmät-iş
 • Mazit (i) – (Ğär.) danlı
 • Mağafur (i) – (Ğär.) ğafu itü
 • Mağdan (i) – (Ğär.) çişmä
 • Mağsum, Mağsuma – (Ğär.) ğönahsız
 • Mergen (i) – (Tör.) osta awçı
 • Midxad (i) – (Ğär.) maaqtaw
 • Miftax (i) – (Ğär.) açqıç
 • Miftax-at-Din – Din açqıçı
 • Miläwşä (x) – (Far.) çäçäk iseme
 • Milüş –› Miläwşä
 • Mincan –› Miñle-Cihän
 • Mindel – qul-yawlıq
 • Minxan –› Miñlexan
 • Miqraz – qayçı
 • Mirza (i) – (Ğär.-Far.) patşa ulı (isem öleşe)
 • Mirğayaz (i) – (Ğär.-Far.) Pomoğayuşçiy
 • Mirğäli (i) – (Ğär.-Far.) Welikiy sär
 • Mirğälim (i) – (Ğär.-Far.) Uçení sär
 • Misbax (i) – (Ğär.) Fakel
 • Misbax – yaqtılıq çığanağı, yaqtırtqıç, şämdäl, lampı
 • Mitaq –› Miftax-et-Din
 • Miñlegöl – (Tör.)
 • Miñlekärim –
 • Miñlemöxämmät –
 • Miñleraxman –
 • Miñleäxmät –
 • Miñnulla (i) – (Ğär-Tör.) Çelowek s rodinqoy
 • Miñnulla – Allahnıñ bäxetle keşese
 • Miñsılu – (Tör.)
 • Moqamay –
 • Morad (i) – telägän
 • Mortaza –› Murtaza
 • Mortí –› Murtaza
 • Mostafa – saylap alınğan, iñ saf; başqalardan östen
 • Mostay –› Mostafa
 • Mostí –› Mostafa
 • Motallip – cawapqa tartuçı
 • Motíğulla – Allahğa buysınuçı, baş iüçe
 • Moxaní –› Ömmexäni
 • Moxtar – saylanğan, saylap alınğan
 • Mubaraq (i) – (Ğär.) möbäräk
 • Mullaäxmät –
 • Mumin (i) – berdän ber Allahğa ışanuçı
 • Munír, Munirä – (Ğär.) yaqtırtuçı
 • Munís, Munisä – (Ğär.) dus
 • Muqay –
 • Muqaç –
 • Muqqaram (i) – (Ğär.) xörmätle
 • Murat (i) – (Ğär.) telängän
 • Murtaza (i) – (Ğär.) yaratılğan, saylap alınğan
 • Musa (i) – (Ğär.-Yäh.) Päyğämbär, bala
 • Mustafa (i) – (Ğär.) saylanğan
 • Mustafir (i) – (Ğär.) yılmayuçı
 • Mutalib (i) – sikäyät birüçe
 • Muxaç –
 • Muxtar (i) – (Ğär.) saylanğan
 • Muşarraf (i) – (Ğär.) qäderle, abruylı
 • Muşaríf (i) – (Ğär.) abruylı
 • Mäcit – danlı, maqtawlı, ataqlı
 • Mäcit, Mäzit (i) – (Ğär.) köçle
 • Mädinä (x) – mädäniät, Medin sähäre
 • Mäewa – toraq yort, toru-síınu urını
 • Mälik, Mälikä – (Ğär.) xäkim itüçe
 • Mälikä (x) – färeştä
 • Mämbät –
 • Mämät –
 • Mämäş –
 • Männaf – östen, iñ yuğarı
 • Männan – çiksez räximle, niğmät birüçe
 • Märcän (x) – waq ence
 • Märiäm (x) – (isk.Yäh.) „yaratılğan“ =Maria
 • Märsülä – ilçe
 • Märüç –› Märyäm
 • Mätşa –› Möxämmät-şah
 • Mäwlüd (i) – tuğan
 • Mäwlüdä (x) – (Ğär.) qız-bala
 • Mäxfäzä – saqlaw öçen eçenä äyber salına torğan sawıt, sumqa
 • Mäxkäm (i) – köçle
 • Mäxkämä – xökem yortı, sud
 • Mäxmüd (i) – (Ğär.) maqtalğan, maqtawlı
 • Mäxmüdä –
 • Mäxmütbay –
 • Mäxmütbäk –
 • Mäxmütcan –
 • Mäxmütfoat –
 • Mäxmütgäräy –
 • Mäxmütnisa –
 • Mäxmütsoltan –
 • Mäxmütwäli –
 • Mäxmütxan –
 • Mäxmütär –
 • Mäxmütğäli –
 • Mäxmütşa –
 • Mäxäbbät (x) – mäxäbbät
 • Mäyüp –› Möxämmätäyüp
 • Mäşräbä – su eçä torğan sawıt, krujqa
 • Möddäris (i) – (Ğär.) mödärris
 • Mödir – mödir, başlıq, idarä itüçe
 • Mödärris – yuğarı uqu yortlarında däres birüçe, uqıtuçı
 • Möslim (i) – (Ğär.) möselman
 • Möslim (i) – möslim
 • Mösämirä – cimeş birüçe
 • Mösäwwir, Mösäwwirä – arxitektor, rässam
 • Möx-ad-Din (i) – Dinne tereltüçe, qüätläwçe, yaqlawçı
 • Möxammäd (i) – (Ğär.) mädxiä uqu
 • Möxammädcan (i) – (Ğär.-Far.) Möxammäd+can
 • Möxlis (i) – (Ğär.) Nastoyaşçiy dus
 • Möxtär (i) – saylanğan
 • Möxäm –
 • Möxäm –› Möxämmät
 • Möxämmi –
 • Möxämmät – maqtalğan, maqtawlı, danlıqlı
 • Möxämmät-Din – Möxämmät Dine keşese
 • Möxämmätbaqir –
 • Möxämmätbaqí –
 • Möxämmätcan –
 • Möxämmätiş –
 • Möxämmätnur –
 • Möxämmätxan –
 • Möxämmätzaqir –
 • Möxämmätğäli –
 • Möxämmätşa(h) –
 • Möxämmätşaqir –
 • Möxämäy –
 • Möxändis, Möxändisä – (Ğär.) cir ülçäwçe
 • Möğälim (i) – (Ğär.) Uçitel

N үзгәртү

 • Nabib (i) – (Ğär.) aqıllı
 • Nacar – balta ostası, baltaçı
 • Nadir, Nadíra – (Ğär.) siräkle
 • Nadiä (x) – (Ğär.) çaqıruçı
 • Nafik (i) – (Ğär.) fayda
 • Naib, Naibä – urınbasar, namestnik
 • Nail, Nailä – (Ğär.) sälät
 • Naiq – qurayçı, köyçe
 • Narat (i) – (Moğ.-Tör.) gel yäşel bulıp tora torğan narat açağı
 • Narbek (i) – (Far.) granat cimeşennän, (Ğär.) yaqtılıq
 • Naríman (i) – (iran.) köçle íman belän
 • Nasix (i) – (Ğär.) yärdämçe, dus
 • Nasíf, Nasífä – xezmätçe
 • Nasím, Nasimä – (Ğär.) cılı cil
 • Nasír/Nasır (i) – yärdäm birüçe, yaqlawçı, qotqaruçı
 • Nazar, Nazirä – (Ğär.) qaraş/yüraq kürü, (Yäh.) şahít bulu
 • Nazip (i) – (Ğär.) sälätle
 • Nazir, Nazirä – (Ğär.) mödir, näriz
 • Nazíf, Nazifä – (Ğär.) saf, päq
 • Nazím (i) – (Ğär.) tözüçe
 • Nazım (i) – ğädel, nazlı
 • Nağim (i) – (Ğär.) yaxşı toru
 • Nizam (i) – (Ğär.) tärtip
 • Niäz (i) – (Far.) teläk
 • Niäz (i) – (Ğär.) kiräklek, mänfäğät, teläk, büläk
 • Niğmätulla – Allah büläge
 • Noğman (i) – (Ğär.) qızıl, yaxşı eş, yaqtı töre
 • Noğman – lalä çäçägeneñ ber töre
 • Nur-ad-Din (i) – (Ğär.) Din nurı
 • Nur-ad-Din (i) – Din nurı
 • Nurali (i) – (Far.) Ali nurı
 • Nurbirde (i) – (Tör.) nur birüçe
 • Nurdä –› Nurdidä
 • Nuri, Nuriä – (Ğär.) yaqtılı
 • Nuri-äxmät –
 • Nurmaq –
 • Nurmat –
 • Nurmay –
 • Nurmaç –
 • Nurmaç –› Nur-Möxämmät
 • Nurmi –
 • Nurmuq –
 • Nurmuş –
 • Nurmämät –› Nur-Möxämmät
 • Nurmiä –
 • Nur-Möxämmät –
 • Nurpeis (i) – (Tör.) cännät nurı
 • Nursoltan (i) – soltan nurı
 • Nurulla (i) – (Ğär.) Nur + Allah
 • Nur-Wäli (i) – (Ğär.) izge
 • Nurxi –
 • Nurxämit –› Xämätnur
 • Nurxämät –
 • Nuräxmät –
 • Nuri –› Nuriäxmät
 • Nurğäli (i) – (Ğär.) Weliçestwenní
 • Näbi (i) – (Ğär.) päyğämbär
 • Näbiulla – Allahnıñ ilçese, päyğämbäre
 • Näbiulla – Allahnıñ päyğämbäre
 • Näcib (i) – aqsöyäkle
 • Näcm-ad-Din (i) – Din yoldızı, Dinne balqıtuçı
 • Näcmi (i) – (Ğär.) yoldız
 • Näfis, Näfisä – (Ğär.) matuq, yabıq
 • Näfsä –› Näfisä
 • Näqi (i) – (Ğär.) päk, bozıqsız
 • Näsr-ad-Din (i) – (Ğär.) Din ciñüe; Dingä yärdäm itüçe

O үзгәртү

 • Olcas (i) – Dar, büläk
 • Oluğbek (i) – Olı + bek
 • Oluğzade (i) – Böyekneñ ulı
 • Omar (i) – yäşäw
 • Oruzbay (i) – (Tör.) “şatlıq sizü” + bay
 • Osman (i) – xälif iseme

Ö үзгәртү

 • Ömet, Ömidä – (Ğär.) Ömet
 • Ömetbay (i) – Ömet (Far.) + bay
 • Ömmegölsem – al yañaqlınıñ anası

P үзгәртү

 • Panu –› Banu
 • Pasıl –› Fazıl
 • Patiga –› Fatixa
 • Patix –› Fatix
 • Pattal –› Battal
 • Patíma –› Fatíma
 • Pazli –› Fazli
 • Päxri –› Fäxri
 • Päyes –› Fäyez

Q үзгәртү

 • Qabir (i) – zur, olı
 • Qadir – qodrätle, härnärsägä köçe citüçe
 • Qadir, Qädira – (Ğär.) Vsemoğuşçiy
 • Qafir (i) –
 • Qahhar – çiksez köçle, bik quätle
 • Qalmay –
 • Qalmi –
 • Qalmämät –
 • Qalmät –
 • Qalmí –
 • Qalmöxämmät –
 • Qalmöxämmät –
 • Qandyuq –› Ğaynetdin
 • Qarib (i) – tuğan keşe
 • Qarlığaç – (Tör.)
 • Qasim – bülep birüçe, öleş çığaruçı
 • Qawwas – uqçı
 • Qayum (i) – (Ğär.) Suşçestwuyuşçiy weçno
 • Qayum – ber dä üzgärmäwçän, totrıqlı; uyanu
 • Qazbek (i) – (Ğär-Tör.) V çest knyazya Qazbeqä
 • Qazim (i) – azsüzle
 • Qaşay –› Qaşafetdin
 • Qaşşaf-at-Din – Dinne açuçı, Dinne añlatıp birüçe
 • Qodaş – (Tör.)
 • Qol-Äxmät (i) – (Ğär-Tör.) abruynıñ qolı
 • Qoltay – (Tör.)
 • Qolçıq – (Tör.)
 • Qorban (i) – (Ğär.) qorban
 • Qorbat (i) – (Ğär.) tuğanlıq
 • Qotlıqay – (Tör.)
 • Qädermöxämmät –
 • Qädim, Qädima – (Ğär.) iske yädqär
 • Qädriä (x) – (Ğär.) qäderle, ğäziz
 • Qäfil, Qäfilä – (Ğär.) Wozvraşçayuşçiysyä
 • Qäid, Qäidä – citäkläwçe, citäkçe, yulbaşçı
 • Qäilä (x) – (Ğär.) söyläşüçän
 • Qäima (x) – (Ğär.) ayaqta nıq tora torğan
 • Qäimä – qazıq, bağana, teräk
 • Qälima (x) – (Ğär.) matur süz
 • Qämil – möqämmäl, här yağı citeş
 • Qämär-at-Din – Dinneñ ayı
 • Qämät –
 • Qärim, Qärima – (Ğär.) Weliqoduşní, blağorodní, şçedrí
 • Qäsim, Qäsimä – (Ğär.) Raspredeläyüşçiy
 • Qätib, Qätibä – (Ğär.) yazuçı
 • Qäwi – köçle, qüätle, kiñ qödrätle
 • Qäxir, Qäxira – (Ğär.) ciñüçe
 • Qäzim (i) – (Ğär.) sabırlı
 • Qäşäfulla (i) – (Ğär.) Otkrowenie Allahu

R үзгәртү

 • Rabi (i) – (Ğär.) yaz
 • Rabit (i) – (Ğär.) Svyaznoy
 • Rabiğä (x) – (Ğär.) päyğämbär qızı; dürtençe bala
 • Rada (x) – (rus.) şatlıq
 • Radif (i) – (Ğär.) soñğı bala
 • Radik (i) – (rus.) Ot xim. elementa
 • Rafail (i) – (Lat.-yäh.) Boğ wıleçil
 • Rafik (i) – (Ğär.) dus
 • Rafil –› İsrafil
 • Rafis (i) – (Ğär.) kürenekle, ğämäli
 • Rafqat (i) – (Ğär.) Prowojayuşçiy
 • Rafğat (i) – (Ğär.) Weliçestwennost'
 • Rahil
 • Rail, Railä – (Ğär.) Osnowatel
 • Ramadan/Ramazan (i) – (Ğär.) Ramazan ayı
 • Ramil, Ramilä – (Ğär.) Çudodeystwenní, wolşební
 • Ramis (i) – (Ğär.) Plotovşçik
 • Ramiz (i) – (Ğär.) Opoznawatelní znaq orientir
 • Rana, Raniä (x) – (Ğär.) matur
 • Raqiä (x) – (Ğär.) alda baruçı
 • Rasil (i) – (Ğär.) wäkil
 • Rasix (i) – (Ğär.) qatı, awmí torğan
 • Rasim, Räsiä – (Ğär.) rässäm
 • Rasul (i) – wäkil
 • Rauf (i) – милосердный
 • Rauf, Raufä – (Ğär.) Milostiwí
 • Raut (x) – Ruf; (isk.Yäh.) «iptäş-qız»
 • Rawza – çäçäkle bolın, gölbaqça
 • Rawşan, Rawşaniä –» Ruşan
 • Raxil, Raxilä – (isk.Yäh.) Oweçqa
 • Raxman (i) – (Ğär.) şäfqätle
 • Raxman – räximle, şäfqätle, yarlıqawçı
 • Raxman –› Xäbibraxman
 • Raxmanbay –
 • Raxmanbi –
 • Raxmanbäk –
 • Raxmanqol –
 • Raxmanzadä –
 • Raxmanşa –
 • Rayxan, Räyxänä – (Ğär.) Bazilik, blajenstwo
 • Raşid (i) – tuğrılıq
 • Raşid, Raşad (i) – (Ğär.) döres yul belän baruçı
 • Regina (x) – (Lat.) xan xatını
 • Rem (Rim), Rimma – (Lat.) Ot ğoroda Rim, ili rus. varíant revolúsí mirowaya
 • Renas (i) – (Lat.) ínqílab
 • Renat, Renata – (Lat.) yañadan tuğan
 • Rezedä (x) – (fr.) Ot nazvaní swetqa obladayuşçeğo prítnım aromatom
 • Rif (i) – (Alm.) korall rifınnan
 • Rifqa (x) – (isk.Yäh.)
 • Rifqät (i) – (Ğär.) Duslıq
 • Robert, Robína – (ing.) Prelestní
 • Roksana (x) – A.Makedonski xatını
 • Roqia – tılsım, küñelne üzenä tartıp toruçı, cälep itüçe
 • Rozalín, Roza – (lat.–isp.) bik matur
 • Rubin (i) – (Lat.) rubin
 • Rudolf (i) – (Alm.) ayu
 • Rumiä (x) – (Ğär.) Bizanti qızı
 • Ruslan (i) –» arıslan
 • Rux –› Ruxılbayan
 • Ruxulla – Allahnıñ ruxı,
 • Ruzi, Ruziä – bäxetle, rizıqlı
 • Ruzäl (i) – (Far.) bäxetle
 • Ruşan, Ruşaniä – (Far.) yaqtı, yaltırawlı
 • Ruşan, Ruşaniä – nur iäse; yaqtı
 • Räcäp – (Ğär.)
 • Rädinä – erläwçe
 • Räis, Räisä – (Ğär.) baş keşe; citäkçe
 • Räis, Räisä – başlıq, citäkçe, predsedatel
 • Räqip – barın da kürep toruçı
 • Räqip-Räqibä – küzätüçe, kontroler
 • Räsil, Räsilä – cibärelüçe, ilçe, wäkil
 • Räsim, Räsimä – räsem yasawçı, xudojnik
 • Räsül, Räsülä – ilçe, xäbär kiterüçe
 • Räsülulla – Allahnıñ ilçese
 • Räwil (i) – (Ğär.) Yunoşa
 • Räx –› Räximulla
 • Räxim – märxämätle, räximle, ayawçan
 • Räxim, Räximä – (Ğär.) räximle
 • Räximulla – Allah şäfqäte, räxime
 • Räxmätulla (i) – (Ğär.) Allah şäfqätle
 • Räxmätulla – Allah märxämäte
 • Räxmüç –› Räxmätulla
 • Räzil, Räzilä – (Ğär.) saylañğan
 • Räzzaq – rizıq birüçe, tuyındıruçı
 • Räüf – räximle, qızğanuçı
 • Räşid-at-Din – Dingä tuğrılıqlı, Dingä döres yul totuçı
 • Ríza, Rída (i) – (Ğär.) Saylanğan
 • Rízwan (i) – (Ğär.) Blağosklonnost', udovletworenie
 • Röstäm (i) – (Far.) batır

S үзгәртү

 • Saban (i) – (Tör.) Saban (cir sörü waqıtında tuğan)
 • Sabax, Sabixä – (Ğär.) İrtä
 • Sabir – tüzem, sabır
 • Sabir, Sabirä –
 • Sabit (i) – (Ğär.) nıq, çıdımlı
 • Sabır, Sabirä – (Ğär.) Sabırlı
 • Sadr-at-Din – Din kükräge, Din üzäge
 • Sadrí – (Ğär.) berençe, baş
 • Sadıq, Sadíq – (Ğär.) Çın, dus
 • Safar (i) (Ğär.) Hicri täqwimeneñ ikençe ay iseme. Säyäsätçe
 • Safi – saf, çın
 • Safi –› Safíulla
 • Safiä (x) – saf, bällür
 • Safír (i) – ilçe
 • Safíulla (i) – Allah saflığı
 • Safíulla – Allahnıñ saylap alğanı
 • Sagi (i) – (Ğär.) tırışuçan
 • Sair –› Zahir
 • Salamat, Sälim (i) – (Ğär.) sälämätle
 • Salawat (i) – (Tör.-Ğär.) doğa
 • Salax, Salix (i) – (Ğär.) igelek
 • Salix (i) – благочестивый; от (isk.Yäh.) Mafüsäil
 • Salman (i) – (Ğär.) kiräkle
 • Salman (i) – Söläyman, Solomon; (isk.Yäh.) tınıçlı, imin
 • Samad, Samat – (Ğär.) mäñgegä
 • Samat – mäñge yäşäwçe
 • Samir, Samirä – cimeş birüçe, cimeş ağaçı
 • Samír, Samirä – (Ğär.) äñgämädäş; uñdırışlı
 • Sandra –› Aleksandra
 • Sandır –› Aleksander
 • Saniä (x) – (Ğär.) ikençe bala
 • Saniäxmät –
 • Sara (x) – (isk.Yäh.) bikä
 • Saríba –› Zarífa
 • Saríma (x) – (Ğär.) Şustraya, ostraya
 • Sattar (i) – (Ğär.) Proşçayuşçiy
 • Sattar – ğafu itüçe, yaqlawçı
 • Satuqaç – (Tör.)
 • Sawd (i) – (Ğär.) Sçastliwí
 • Sayat – awçı, sunarçı
 • Sayfí – daça, cäy köne tora torğan urın
 • Sayran (i) – (Ğär.) Otdıx, weseloyı vremyä preprowojdenie, piknik
 • Sağadat, Sağid – (Ğär.) şatlıq
 • Sağíra (i) – (Ğär.) bala
 • Sibay (i) – (Ğär-Tör.) mäxäbbät, yäşlek
 • Sibqay –› Sibğatulla
 • Sibğät (i) – (Ğär.) matur tös
 • Simxa (x) – şatlıq
 • Sipa –› Zifa
 • Sirac –› Siracetdin
 • Sirac, Siraciä – yaqtırtqıç, şäm, lampı, fakel
 • Sirazi (i) – (Ğär.) Fakel
 • Sitdíq – tuğrılıqlı
 • Soltan, Soltana – (Ğär.) Vläst, prawitel
 • Soltanat (x) – qüät, xäkimiät
 • Spartak (i) – (fr.) Predwoditel gladíatorov
 • Sufiä (x) – (yunan) aqıllıq
 • Sufiä (x) – (Ğär.) Ne delayuşçaya zlo
 • Sunğat (i) – (Ğär.) Professí
 • Susanna (x) – (Yäh.) Lilia
 • Säbbi –› Mösäbbixä
 • Sädikä (x) – eçkersez, saf küñelle, íxlas
 • Säfinä – zur köymä
 • Säfir, Säfirä – ilçe, tulı xoquqlı wäkil
 • Säid, Säidä – (Ğär.) iä
 • Säid, Säidä – bäxetle
 • Sälim, Sälimä –
 • Sälimulla – Allahnıñ sälamät bändäse
 • Sälimä (x) – sälämätle
 • Sälix, Sälixä – (Ğär.) ğädel, dobrí
 • Sälmüş –› Sälimulla
 • Sälämät (x) – iminlek
 • Sämäriä – cimeşle äyber
 • Sämür – qoş iseme
 • Särbi – kiparis, särwi ağaçı
 • Särbi –› Särbicamal
 • Särwär –› Mahisärwär
 • Sät –› Säyetgäräy
 • Sätgäräy –› Säyet-Gäräy
 • Säwbän (i) –
 • Säwbän, Säwbänä – qarap, tärbiäläp toruçı
 • Säyd (i) – iä
 • Säydulla (i) – Allahım
 • Säydulla (i) – iäm
 • Säydä (x) – bikä
 • Säyf-ad-Din (i) – Din yatağanı
 • Säyfi – (Ğär.) qılıç
 • Säyfulla (i) – (Ğär.) Allah qılıçı
 • Säyfulla (i) – Allah yatağanı
 • Säyfulla – Allah qılıçı
 • Säyfuş –› Säyfulla
 • Säyäx – säyäxätçe, dönya gizüçe, turist
 • Söbbux – olı, danlı, maqtawlı
 • Söbxan – dan, maqtaw
 • Söläy –› Söläyman
 • Söläyman (i) – bibl. Solomon, (isk.Yäh.) yaqlanğan
 • Söläyman – isän-imin yäşäwçe, tınıç
 • Sömbelä – aşlıq başağı; sömbel çäçäge
 • Sönğät/Sönäğät – ostalıq, hönär
 • Sörä –› Zöhrä
 • Sılu – (Tör.)
 • Sırtlan – (Tör.)

Ş үзгәртү

 • Şaaban (i) – tuq, bay
 • Şadidä (x) – (Ğär.) köçle
 • Şafağat (i) – (Ğär.) yärdäm
 • Şafik, Şafqat (i) – (Ğär.) şäfqätle
 • Şahimöxämmät –
 • Şairä – şağirä
 • Şamil, Şamilä – (Ğär.) kiñ, bötenesen añlí torğan
 • Şaqir – şöker itüçe
 • Şaqur (i) – fazlı
 • Şaqír, Şaqírä – (Ğär.) xörmätle, räxmätle
 • Şaqírcan (i) – (ğäräp – farsı) räxmätle + can
 • Şarif, Şarip (i) – (Ğär.) şöker
 • Şaxmät –› Şahimöxämmät
 • Şaxrír (i) – (Far.) Ğosudär, sär (iz sqazoq «Tısyaça, odna noç'»)
 • Şayda (x) – (Far.) söykemle
 • Şayduq –› Şahídulla
 • Şaynur –› Şahínur
 • Şayxulla (i) – (Ğär.) Stares Allaha
 • Şerali (i) – arıslan Ali (farsí)
 • Şihäb-at-Din – Dinneñ yaqtı yoldızı
 • Şirin (x) – (Far.) tatlı
 • Şirämät –› Şirmöxämmät
 • Şixäb-ad-Din (i) – Din yaldızlı yañğırı
 • Şoğayıp – nurlı
 • Şäcärä – näsel ağaçı
 • Şäfi, Şäfiä – şífa birüçe, däwalawçı, tabíb
 • Şähidulla/Şäydulla – Allah yulında şähit kitüçe, qorban buluçı
 • Şäkert (i) – (Far.) şäkert
 • Şämkäy –› Şämsetdin
 • Şäms-ad-Din (i) – (Far.) Din qoyaşı
 • Şämsemöxämmät –
 • Şämsi, Şämsiä – (Far.) qoyaşlı
 • Şämük –› Şämsetdin
 • Şänük –› Şängäräy
 • Şärif (i) – aq-söyäkle
 • Şäräf-ad-Din (i) – Din yarıtuçı
 • Şäyx-at-Din – Din qartı, Din başlığı
 • Şäyxulla – Allah şäyexe, Allah qartı

T үзгәртү

 • Tabibä – däwalawçı, doktor
 • Tac-at-Din – Din tacı
 • Tacir, Tacirä – säwdägär, satuçı
 • Tahír (i) – saf
 • Taif (i) – (Ğär.) xalıq
 • Tair (i) – (Ğär.) qoşlar
 • Tair, Tairä – oçuçı
 • Tair/Tairä –› Tahír/Tahirä
 • Talib, Talibä – uquçı, şäkert, student
 • Talib-at-Din – Din yulınnan baruçı
 • Taliğä (x) – (Ğär.) aldan baruçı
 • Talxa (x) – (Ğär.) Nazwanie rasteniä pustıni, akasí
 • Talíb (i) – (Ğär.) ezläwçe, teläwçe, teläpçän
 • Talíbulla – Allah yulınnan baruçı
 • Tamara (x) – (Yäh.) xörmä
 • Tansılu (x) – (Tör.) Prekrasnaya, qaq utrennyäya zarya
 • Tanía –› Danía
 • Taqtaş – (Tör.)
 • Tatlıqaç – (Tör.)
 • Tatuqaş – (Tör.)
 • Tawis, Tawisä – tawis qoşı
 • Taxír, Tağír (i) – (Ğär.) saf, päq
 • Taymas (i) – (Tör.) çın yuldan taymı torğan
 • Taçettin –› Tacetdin
 • Tañsılu – (Tör.)
 • Taşbulat – (Tör.)
 • Taşmöxämmät –
 • Taştimer – (Tör.)
 • Temir (i) –› Timer
 • Tilarä –› Dilarä
 • Timer (i) – (Tör.) timer
 • Timer – (Tör.)
 • Timerkäy – (Tör.)
 • Timertaş – (Tör.)
 • Timerxan – (Tör.)
 • Timur (i) –› Timer
 • Tiñiş – (Tör.)
 • Tiñkäç – (Tör.)
 • Tiñkäş – (Tör.)
 • Tiñçura – (Tör.)
 • Torsın (i) – (Tör.) “yäşäsen” (bala ülep tora torğan ğäilädä birgännär)
 • Tulpar (i) – (Tör.) tulpar
 • Tuqay (i) – (moğ.) salawat
 • Tuqay – (Tör.)
 • Tuqaç – (Tör.)
 • Tuqtar – (Tör.)
 • Turğun (i) – (Tör.) ozın ğömerle
 • Tuybikä – (Tör.)
 • Tuğaş – (Tör.)
 • Täbär – balta
 • Tälxa – akasía, kölsint
 • Tälüç –› Talíbulla
 • Tärceman – tärcemäçe, tolmaç
 • Täñkä – (Tör.)
 • Töx –› Töxfätulla

U үзгәртү

 • Ubaydulla (i) – Allahınıñ keçe qolı
 • Ural (i) – (Tör.) Şatlıq, küñel kiterüçe
 • Uraz (i) – (Tör.) Şat
 • Urazaq – (Tör.)
 • Urazay – (Tör.)
 • Urazmät –› Uraz-Möxämmät
 • Uraz-Möxämmät –
 • Urazçıq – (Tör.)
 • Usman (i) – (Ğär.) äkren baruçı
 • Uzbek (i) – (Tör.) Yäşäw

Ü үзгәртү

 • Ülfät (i) – (Ğär.) duslıq, söyü
 • Ülmäs (i) – (Tör.) ülmi torğan
 • Ütämeş – (Tör.)

V үзгәртү

 • Venerä (x) – (Lat.) Yoldız, Çulpan
 • Vilen (i) – (Urıs) qısqartma: Vladimir İlitç Lenin
 • Violetta (x) – (Fran.) çäçäk
 • Väli –› Wäli

W үзгәртү

 • Wafa (i) – (Ğär.) tuğrı
 • Wahap – tereklek birüçe, ğömer büläk itüçe
 • Wassíf – tabíb, retsept yazuçı
 • Wasím, Wäsimä – (Ğär.) matur
 • Waxit – berdänber
 • Waxíd, Waxít (i) – (Ğär.) berle, berençe (Allah - ber genä)
 • Wazíx, Wazixä – (Ğär.) yaqtı, açıq
 • Wildän (i) – (Ğär.) bala
 • Wäfidä – wäkil, ilçe
 • Wäkil (i) – (Ğär.) wäkil
 • Wäkil, Wäkilä – ışanıp cibärelgän keşe, wäkil
 • Wäli (i) –(x) (Ğär.) izge, iä, iptäç
 • Wäli – izge
 • Wälid, Wälidä – (Ğär.) bala
 • Wäläk –› Wäliulla
 • Wäraqa – yäş yafraq
 • Wäsi – yaqlawçı
 • Wäsil, Wäsilä – (Ğär.) ayırılmas dus

X үзгәртү

 • Xabir (i) – (Ğär.) xäbärçe
 • Xabíb, Xäbibä – (Ğär.) sögän; dus
 • Xabíbulla (i) – (Ğär.) yaratılğan (Allah yaqtan)
 • Xacip, Xacibä – xezmätçe
 • Xadis, Xadisä – (Ğär.) yañalıq; päyğämbär süze
 • Xadiä (x) – (Tör.) büläk
 • Xadiçä (x) – (Ğär.) Päyğämbärneñ berençe xatını
 • Xadí (i) – (Ğär.) citäkçe
 • Xalifa (i) – xälif
 • Xalik (i) – (Ğär.) yaqtırtuçı
 • Xalik – yaratuçı, bar qıluçı
 • Xalil (i) – (Ğär.) çın dus; yaratılğan (Allah belän)
 • Xalim, Xälimä – (Ğär.) tínaq, yomşaq
 • Xalit (i) – (Ğär.) mäñge yäşäwçe
 • Xalla –› Xälilulla
 • Xalsä –› Xalisä
 • Xalída (i) – (Ğär.) üzgärelmi torğan
 • Xammat (i) – – (Ğär.) maqtawçı
 • Xamza (i) – (Ğär.) oçlı; kötä torğan
 • Xanif, Xanifä – (Ğär.) çın
 • Xanmöxämmät –
 • Xanna (i) – (isk.Yäh.) Yuxanna İoann
 • Xantimer – (Tör.)
 • Xaq – çın, döres, xaq
 • Xaq –› Ğäbdelxaq
 • Xaris – saqlawçı, yaqlawçı
 • Xaris, Xarisä – igençe, sabançı, suqaçı, saqçı
 • Xarun (i) – (isk.Yäh.) — Aron/Aaron
 • Xarís (i) – (Ğär.) sabançı
 • Xasan, Xäsänä – (Ğär.) äybät, matur, güzäl
 • Xasip, Xasibä – xisapçı, xisaplawçı
 • Xatib, Xatibä – orator, wäğäz söyläwçe
 • Xattab (i) – (Ğär.) utın yaruçı
 • Xayat (x) – (Ğär.) yäşäw
 • Xaydar (i) – (Ğär.) arıslan
 • Xayrat (i) – (Ğär.) igänä kürsätü
 • Xayrul –› Xäyrulla
 • Xazar (i) – (Ğär.) şähär keşese urtaça mullıq belän
 • Xaşim (i) – (Ğär.) salım cíuçı
 • Xiqmät (i) – (Ğär.) xiqmät
 • Xisam, Xusam (i) – (Ğär.) qılıç, yatağan
 • Xisan (i) – (Ğär.) bik matur
 • Xoca (i) – (Far.) xoca
 • Xodaybirde (i) – (Far.) Xoday+birde
 • Xozır – mäñge ülemsez
 • Xucaäxmät –
 • Xuciäxmät –
 • Xäbibraxman –
 • Xäbibulla – Allahnıñ söyeklese
 • Xäbul –› Xäbibulla
 • Xäbüç –› Xäbibulla
 • Xädiçä – citlekmägän, waqıtınnan elek tuuçı
 • Xädsä –› Xädiçä
 • Xäfiz (i) – (Ğär.) saqlawçı
 • Xäkim (i) – (Ğär.) belğeç, aqıllı, xäkim
 • Xälim – xatın-qıznıñ bizänü äyberläre
 • Xälim, Xälimä –
 • Xäliulla – Allahnıñ dustı
 • Xäliulla – Allahnıñ yaqın dustı
 • Xälliä – kiem-salım, kostúm
 • Xälüç –› Xälilulla
 • Xämdi –› Xämdelnisa
 • Xämid, Xämidä – (Ğär.) maqtawlı, maqtawğa layıqlı
 • Xämidulla (i) – Allah maqtawına layıq
 • Xämisä (x) – (Ğär.) bişençe bala
 • Xämitbay –› Xämätbay
 • Xämitbäk –› Xämätbäk
 • Xämitcan –› Xämätcan
 • Xämitqamal –
 • Xämitwäli –› Xämät-Wäli
 • Xämitxan –
 • Xämitşa –› Xämätşa
 • Xämmät –› Möxämmät-Din
 • Xämzä – ütken, ötep ala torğan
 • Xämäträxim –
 • Xämätsafa –
 • Xämätsäğit –
 • Xämätwafa –
 • Xämätğäli –
 • Xämätğälim –
 • Xässän (i) – bik matur
 • Xäsän – çibär, matur; yaxşı
 • Xäy –› Ğäbdelxäy
 • Xäydär – arıslan
 • Xäyer – izgelek qıluçı
 • Xäyr-at-Din – Dinneñ igeleklese
 • Xäyrüç –› Xäyrulla
 • Xäyrüş –› Xäyretdin
 • Xäyçä –› Xädiçä
 • Xöbäybä – orlıq, aşlıq börtege
 • Xösn-at-Din – Dinneñ kürkämlege, güzällege
 • Xösni (x) – iñ matur
 • Xösnul –› Xösnulla
 • Xösnulla – Allahnıñ kürkämlege, güzällege
 • Xösäyen – çibär, güzäl; yaxşı; ike maturnıñ berse
 • Xösäyn (i) – (Ğär.) matur; äybät

Y үзгәртү

 • Yabbar/Çappar –› Cäbbar
 • Yadğar (i) – (Far.) yädqär, xäter
 • Yamal –» Camal, Cämil
 • Yamal –› Camal
 • Yansılu (x) – (Tör.) qäläm; söykemle; can+sılu
 • Yaqub (Yaqup) (i) – (isk.Yäh.) ezdän baruçı, ükçä; Päyğämbär iseme
 • Yaqub – iärep baruçı, artınnan qalmawçı
 • Yaqut (i) – (Yun.) yaxont, qızıl yaqut
 • Yaxya – minem tuğanım Yäxwe
 • Yianşa –› Cíhanşa
 • Yoldız (x) – (Tör.) yoldız
 • Yomaqay –› Comğaqay
 • Yonıs (i) – (isk.Yäh.) kügärçen
 • Yosıf (i) – (isk.Yäh.) İosif – ul (Allah) kübäyter
 • Yosıf – Allah tarafınnan arttırılğan, östälgän güzällek
 • Yuldaş (i) – (Tör.) iptäş; yuldaş
 • Yulia (x) – (Lat.) dulqın; esse
 • Yägi, Yägiä – aqçarlaq
 • Yämil, Yämilä –› Cämil, Cämilä
 • Yätim (i) – (Far.) yätim, berle
 • Yäwdät –› Cäwdät
 • Yäxiä (i) – (isk.Yäh.) „Yäxwe abíım“
 • Yäşmöxämmät –
 • Yözem (i) – (Tör.) Yözem, İke bitle
 • Yözlekäy – (Tör.)
 • Yülgizä, Yülgiz – (Tör. – farsı) ozaq yäşäwçe

Z үзгәртү

 • Zaidä –› Zahidä
 • Zakarí (i) – (isk. Yäh.) xäterle
 • Zalikä (x) – (Ğär.) matur-süzle
 • Zaliä (x) – (Ğär.) aqçäçle qız
 • Zamam (i) – (Ğär.-Tör.) zaman keşese
 • Zamír, Zämirä – (Ğär.) añ, serle, yöräk
 • Zaqí, Zäkiä – (Ğär.) igelekle
 • Zaqír, Zäkirä – (Ğär.) añlí torğan
 • Zarig, Zariğä – igençe
 • Zaríf (i) – (Ğär.) nazlı, yağımlı, matur
 • Zaxir, Zaxirä – (Ğär.) yärdämçe, matur
 • Zaxíd (i) – (Ğär.) asket, tarafdaş
 • Zayduq –› Zahídulla
 • Zihni –› ZihniKämäl
 • Zilä (x) – (Ğär.) şäfqätle, pöxtälek
 • Zinnuraynı – nurlı bizäk, nur iäse
 • Zinnät – bizäk, zatlı äyber
 • Zinä (x) – bizäk
 • Ziä (x) – (Far.) yaqtılıq
 • Ziä-Xaq (i) – xaqnıñ nurı
 • Zäbib, Zäbibä – yözem, yözem börtege
 • Zäbir, Zäbirä – (Ğär.) qatı, köçle
 • Zäidä (x) – östämä
 • Zäirä (x) – qunaq qız
 • Zämilä (x) – iptäş qız
 • Zäriğä – şıtım, ürente
 • Zäxrä (x) – göl
 • Zäyd (i) – (Ğär.) büläk, östi torğan, zurayta torğan
 • Zäyni, Zäyniä – bizäkle, bizälgän
 • Zäynulla (i) – (Ğär.) Allah bizäge
 • Zäynulla – Allah bizäge
 • Zäynäb (x) – (Ğär.) sälämätle, taza
 • Zäynäp – tulı gäwdäle, taza
 • Zäynäğ-at-Din – Din bizäge
 • Zäynäş –› Zäynetdin
 • Zäytün, Zäytünä – zäytün ağaçı häm cimeşe
 • Zäytünä (x) – (Ğär.) Olíwı, weçno zelenoyı derewo
 • Zía-at-Din, Zía-at-Dinä – (Ğär.) Din yaqtılığı, Din nurı, Dineñ yaqtılıq taratuı
 • Zífa (x) – (Far.) zífa
 • Zínnat (i) – (Ğär.) bizäk
 • Zínnur (i) – (Ğär.) nurlı
 • Zöfär (i) – (Ğär.) ciñüçe
 • Zöhrä (x) – (Ğär.) yaqtırawlı, yaqtı, yoldız, çäçäk
 • Zöhrä (x) – maturlıq, Çolpan
 • Zölfiä (x) – (Ğär.) bödräle keşe
 • Zölfät (i) – (Ğär.) bödrä çäçle
 • Zömrä – cämäğät, törkem, klass
 • Zönnar – bilbaw, quşaq

Monı da qara үзгәртү