Stratosfera (latinça stratum - qat) - 11-50 km bieklegendä urnaşqan Cirneñ atmosferası qatı.

  • 11-25 km qatında temperatura üzgärmi diärlek
  • 25-40 km qatında temperatura -56,5 °C dan 1,8°C gä qädär arta
  • 40-55 km bieklegendä temperatura 0 °C (273 K) ga tigez. Daimi temperaturalı qat stratopauza dip yörtelä, mezosfera belän çiktäş.
Şatl Endevor stratosfera çigendä. Sarı tös - troposfera
Cir atmosferası

Stratosferada 15-20 dän 55-60 km qädär ozon qatı urnaşqan häm Qoyaş zararlı ultraşämäxä nurlanışın yota. NO irekle radikallar belän tä'sir iteleşü näticäsendä ozon beterelä.

Stratosferada ultraşämäxä nurlanış häm qısqa dulqınnar energiäse üzgärtelä, näticädä ionlaşu bara häm Tönyaq balqışı kilep çığa.

Stratosferada Qoyaş nurlanışı tä'sirendä gaz molekulaları bülenälär, gaz ionlaşuı bara.

Stratosferada su buı yuq diärlek.

Sıltamalar

үзгәртү