Үрдәкләрүрдәк кошлар семьялыгыннан берничә ыругның гомуми исеме. Киң таралганнар. Элекке Советлар Берлегендә 35–36 лап төре яши. Алар арасында иң әһәмиятлеләре: елга үрдәге, чумгалак үрдәк. Татарстанда иң билгеле төре — кыр үрдәге.

Иркәк кыр үрдәге очышта