Яссылыкларның параллельлеге

Классик билгеләмәҮзгәртү

Ике яссылык параллельләр, әгәр дә аларның уртак нокталары булмаса.

Үзлекләре

  • Әгәр α яссылыгы β яссылыгында ятучы һәм кисешүче ике турының һәрберсенә параллель булса, бу яссылыклар параллельләр
  • Әгәр ике яссылык өченче яссылык тарафыннан киселгән булса, һәм ул яссылыкларда параллель үзара эзләр калса, бу ике яссылык параллельләр
  • Бирелгән яссылыкта ятмаучы нокта аша әлеге яссылыкка параллель яссылык үткәреп була, һәм бары тик берне генә
  • Ике параллель яссылык белән яикләнгән параллель турылар кисемтәләре үзара тигезләр
  • Параллель һәм бертөрле юнәлтелгән яклы ике почмак параллель яссылыкларда яталар

Аналитик билгеләмәҮзгәртү

Әгәр
  һәм  
яссылыклары параллель булсалар,   һәм   нормаль векторлары коллинеарлар (һәм киресенчә). Шуңа күрә параллельлек шарты (кирәкле һәм җитәрлек):
 

Мисал 1.Үзгәртү

  һәм   яссылыклары
параллельләр, чөнки  

Мисал 2.Үзгәртү

  һәм   яссылыклары параллель түгелләр, чөнки  , ә  
Искәрмә. Әгәр координатлар янындагы коэффициентлар гына түгел, ә ирекле әгъзалар да пропорциональ булсалар, ягъни
 
булса, яссылыклар тәңгәл киләләр. Мәсәлән
  һәм  
тигезләмәләре бер үк яссылыкны тасвирлыйлар.

ЧыганакҮзгәртү

Рус википедиясе