Этнография

Этнография (грек. ἔθνογραφία, ἔθνος – халык һәм γράφω – язарга, тасвирларга) – Җирдәге кешелек һәм халыклар, һәм башка этник берәшмәләр яшәешен, аларның этногенезын, составын, таралышын, гореф-гадәтләрен, материаль һәм рухи мәдәниятын өйрәнүче тарихи фән.

Этнография тарихыҮзгәртү

Фәннең бүленешеҮзгәртү

ШәхесләрҮзгәртү