Электроскоп

Электроско́пэлектр корылмасының булу-булмавын белү әсбабы.

Электроскоп

Электроскопның эшләү принцибы Кулон законына нигезләнгән.