Чагыштыру — нинди дә булса күренешне аңа охшаш ягы булган икенче күренеш белән чагыштыруга нигезләнгән троп.

Нарасый Кояш!
Син дә бала кебек гамьсез. 
(Р. Гаташ)