Тимерче алачыгы, тимерлектимердән төрле кирәк-ярак ясау һәм тимер әйберләрне төзәтү өчен җайланган остаханә яки цех, тимерчелек, тимерче алачыгы.

Тбилиси этнографик музее тимерлеге.