Предметның санын, исәбен белдереп, ничә? күпме? никадәр? ничәнче? ничәләп? ничәү? ничәшәр? сорауларының берсенә җавап булган сүз төркеме сан дип атала.

Җөмләдә сан күбрәк исемне ачыклап килә һәм аергыч була:

Сан белән ачыкланган сүз саналмыш исеме белән йөртелә.

Сан күбрәк цифрлар белән язып күрсәтелә: «Без 80-нче мәктпәпнең VI сыйныфында укыйбыз». Сан сүз белән язып та белдерелә ала: «Әнә, безгә таныш җиде юл чаты».

Чыганаклар үзгәртү