Ир кешеләрнең йөзендә үсеп торган чәчләр беренчедән яшүсмер чагында үсә башлый. Иреннәрнең өстендә үскән сакаллар мыек дип атала.

Сакаллы төрек сәясәтчесе Айтуг Атыҗы

Юнаннар Мифологиясында зәүс посеидон сакал белән тасвирланган ләкин Аполлон сакалсыз кертелгән Гайсә мәсихтән борын бишенче гасырга кадәр сакал белән тасвирланган сакалның кайбер диннәрдә махсус урыны бар Ислам дине буенча да сакал үстерү сөннәт була.