Рента

Мәгънәләр бите Викимедиа проектында

Рента -

  1. эшмәкәрлек белән шөгыльләнмичә капиталдан яисә мөлкәттән даими алына торган керем; шулай ук күчемсез мөлкәттән файдаланган өчен түләнә торган аренда хакы;
  2. иминият алучы оешма тарафыннан иминият бирүче оешмага ел саен түләнә торган мәгълүм сумма.