Нәзари химия

Нәзари химия - төп урынны заманча химиянең нәзари арсеналына керә торган нәзари гомумиләштерүләр алган химия бүлеге. Нәзари химия химия фәненең барлык тармаклары өчен уртак күзаллау һәм мәсләкләрне берләштерә. Нәзари химия кысаларында химия кануннары, мәсләкләре һәм кагыйдәләре системалаштырыла һәм төгәлләштерелә.