Моль (билгеләмәсе: моль, халыкара: mol) — 0,012 кг (12г) углеродтагы атомнар санынча кисәкчекләрдән торучы матдә микъдары.

Моль — 6,02 * 10^23 молекула, атом яки башка кисәкчекләрдән торучы матдә микъдары.