Марковников кагыйдәсе

Марковников кагыйдәсе - протонлы әчелекләрнең яки суның симметриясез алкеннарга яки алкиннарга кушылу закончалыгын билгели. Бу кагыйдә буенча су тудыргыч атомы күбрәк су тудыргычлы күмер тудыргыч атомына кушыла. 1869 елда Марковников кагыйдәсен Казанда Владимир Марковников тәгъбирли.