Манаса, вача, кармана

Манаса, вача, кармана ул өч Санскрит сүзе. Манаса сүзе акылга карый, вача сөйләмга һәм кармана гамәлләргә карый.

Берничә Һиндстан телләрендә бу өч сүз бергә шәхестән туры килү халәтен тасвирлау өчен куллана. Манаса, вача, кармана шигаре берәү фикерләре, сөйләме һәм гамәлләре туры килү халәтенә ирешергә омтылырга тиеш дигән сүз.

Санскрит сүзләре

үзгәртү

Түбәндәге билгеләмәләр Артур Энтони Макдонеллның Санскрит сүзлегеннән:

  • मनस(үле сылтама) яки манаса: "акыл (акыл операцияләре һәм эмоцияләр урнашу урыны дигән киңрәк мәгънәдә)"
  • वाचा(үле сылтама) яки вача: "сөйләм, сүз"
  • कार्मण(үле сылтама) яки кармана: "гамәлгә карый торган яки аннан килеп чыккан"

Бу өч сүз Маһабһаратамда очрый 13.8.16:

कर्मणा मनसा वापि वाचा वापि परंतप / यन मे कृतं बराह्मणेषु तेनाद्य न तपाम्य अहम
"Браһманаларда фикердә, сүздә һәм гамәлдә эшләгәнмнең дәвамында, мин хәзер бернинди авырту сизмим (гәрчә мин уклар ятагында ятсам да)."[1]

Бу өч сүз шулай ук Гуру Гитаның кимендә бер юрамасында очрый:[2]

कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाऽऽराधयेद्गुरुम् । दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जौ गुरुसन्निधौ ॥ ५१ ॥

Трикаранасуддһи

үзгәртү
 
Фикер, Сүз һәм Гамәлнең Сафлыгы һәм Берлеге.

Трикаранашуддһи (1) манаса (фикер), (2) вача (сүз/сөйләм) һәм (3) кармана (кылган эш/гамәл) һәм алар арасында туры килүнең сафлыгы һәм берлегенә ишарә итә. Һиндстанның рухи әйтеме бөек кешеләрдә ("Маһатма") бу туры килүнең булуы турында сөйли: "Манассекам, Вачассекам, Карманьекам Маһаатманам".[3] Трикаранасуддһи фикеренең еш чагылдырыла торган 'Фикереңне сөйлә, әйтүеңне бар' әйтеменә берникадәр бәйләнеше бар.

Трикаранасуддһи һәм җитәкчелектә эффективлык арасында бәйләнеш турында өйрәнү булган.[4][5]

Шулай ук карарга мөмкин

үзгәртү

Искәрмәләр

үзгәртү
  1. Sanskrit text and English translation
  2. For text, see here on Hindi Wikipedia.
  3. Rousseau, Barbara (2013). Your Conscious Classroom: The Power of Self-Reflection. Bloomington, IN: Balboa Press. p. 62. 
  4. (2012) «Ascertaining Linkages between Trikaranasuddhi and 'Tapping Spirituality as the Context of Leadership'».
  5. (2013-02-18) «Building a Case for Linking Trikarana Suddhi with the Emerging Theme of Spirituality at Work and as a Context for Leadership».