Ломбард - күчмә мөлкәтне закладка салу шарты белән ссуда бирүче, шулай ук шәхси куллану әйберләрен һәм өй кирәк-яракларын артык зур булмаган түләү шарты белән сакларга алучы кредит оешмасы. Ломбардларга рөхсәт кәгазе (лицензия) бирү тәртипләрендә бәян ителгәнчә, ломбардлар закладка салынган яки сакларга алынган әйберләрне үз исәпләренә тулы бәясе буенча страховкаларга бурычлылар.