Лизинг - машиналарны һәм җиһазларны озак вакытлы арендага бирү, капитал салуларны яңача финанслау һәм товарлар сатуны активлаштыру ысулы. Лизинг гамәлләренең төп ике төре мәгълүм - финанс лизингы һәм оператив лизинг. Финанс лизингы - аренда дәверендә тулы амортизация чыгымнарын һәм арендага бирүченең табышын капларга җитәрлек сумма түләү; оператив лизинг - тулы амортизация вакытыннан кимрәк булган дәвергә исәпләнгән килешү.