Корташар кошлар (лат. Meropidae) — ракшасыманнар отрядының кошлар семьялыгы. Озынлыгы 15–35 см. Канатлары озын һәм очлаеп килгән, тиз оча. Ачык төстә булалар. Ауразия, Африка һәм Австралиянең уртача һәм тропик зоналарында таралганнар. Ачык урыннарда төркемләп яшиләр, өн казып оялыйлар. Бөҗәқләр белән тукланалар. Кайчак бал кортларны ашыйлар. Татарстанда сары корташар очрый.

Сары корташар

Ыруглар һәм төрләр үзгәртү

Meropogon ыругы

Корташарлар (Merops) ыругы

Төңге корташарлар (Nyctyornis) ыругы

Россиядә очрый торган төрләр үзгәртү