Киләчәк заманлингвистикада вакытның бер грамматик категориясе. Сөйләм моментыннан яки сөйләнүче моменттан соң булачак вакыйганы тасвирлаучы фигыль формасы булып тора.

Татар телендә ике төрле киләчәк заман була ала: төгәл һәм ихтимал (бәлки). Төгәл киләчәк заманга мисал: Без барачакбыз, алар эшләячәкләр. Ихтимал киләчәк заманга мисал: Без барырбыз, алар эшләрләр.