Киеренке булмаган иренләшмәгән түбән күтәрелешле алгы рәт сузыгы

Киеренке булмаган иренләшмәгән түбән күтәрелешле алгы рәт сузыгы (æ) - сузык аваз. Татар һәм күпчелек төрки телләрдә бар.

Киеренке булмаган иренләшмәгән түбән күтәрелешле алгы рәт сузыгы
Каталог коды 325
ХФӘ билгесе æ
ХФӘ тәртип саны 325
Брайль ХФӘсе ⠩⠩
Киршенбаум &
RFE symbol ą
X-SAMPA {