Квадрат метр (м², m²) — мәйдан үлчәве берәмлеге. 1 квадрат метр 1 метр яклы квадратның йөззурлыгына тигез.

1 квадрат метр түбәндәгенә тигез: