Математикада камил матрица булып m-га-n камил матрицасы тора, аның түбәндәге шартларга туры килә торган мөмкин булган k-га-k K суб-матрицасы юк:[1]

  • k > 3
  • K-ның рәт һәм багана суммалары һәрберсе b-га тигез, биредә b ≥ 2
  • рәт суммасы b-дан зуррак булмаган K-га кертелмәгән рәтләрдән гыйбарәт (m − k)-га-k суб-матрицасы бар.

Түбәндә K' суб-матрицасы мисалы китерелгән, биредә k = 5 һәм b = 2:

Искәрмәләр

үзгәртү
  1. D. M. Ryan, B. A. Foster, An Integer Programming Approach to Scheduling, p.274, University of Auckland, 1981.