Документация Документация

Бу калып эчләре калыплар / юзербокслар / калыплар җыелмалары яки аларның билгеләнгән (яки билгеләнмәгән) параметрлары тарафыннан тутырыла торган төркемнәргә куела

Тасвирламасыз.

Калып параметрлары[TemplateData идарәсе]

ПараметрТасвирТөрХаләте
showshow

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
groupgroup

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
userboxuserbox

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
tltl

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
noparnopar

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
parpar

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
valval

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел
nowarnowar

тасвирламасыз

Билгесезмәҗбүри түгел