Йорт күркәсе

Йорт күркәсе — эре йорт кошы. Үзәк Америкада яши торган кыргый гади күркәдән барлыкка килгән.

Киң түшле бронзасыман токымлы иркәк күркә

Күркәне ите өчен асрыйлар. Кайбер токымның иркәк кошлары 30 кг авырлыкта булалар.