Гритсамада

Гритсамада (санскр. गृत्समद) ул риши, аның турында Ригведаның 2 Мандаланың күпчелеге язылган (43-тән 36, 27-29 гимннар аның улы Курмага багышланган һәм 4-7 Сомахутига). Гритсамада Ангирас хәкиме гаиләсенең Шунахотраның улы иде, әмма Индраның ихтыяры белән ул Бхригу гаиләсенә күчкән. Күплек санда, исем Гртсамада кланына карый, ул шулай итеп Ригведа 2.4, 19, 39, 41-дә кулланыла.