Гади матдәләркатлаулы матдәләрдән аермалы буларак, бары тик бер химик элемент атомыннан (гомотөшле молекуладан) гына торучы матдәләр. Химик элементларның ирекле хәлдә яшәү формасы булып торалар, яки, башкача әйткәндә, химик яктан башка элементлар белән бәйләнмәгән элементлар гади матдәне хасил итәләр. 400 артык гади матдә билгеле.

Гади матдәләр
Киләсе Бинар фаза

Гади матдәләр, атомнар арасындагы бәйләнеш төренә карап, металл яки неметалларга бүленәләр.