Виза -

  1. расланучы, риза булуны, теркәүне яки тикшергәнлекне раслап документка салынган рәсми имза;
  2. мәгълүм затның теге йә бу дәүләткә керергә яки аннан чыгарга хокуклы булуын раслаучы паспортка салынган билге.