Бу мәкаләнең латин әлифбасындагы игезәге бар.
Бәк (бәй, әмир, кенәз) — борынгы төркиләрдә ыруг-кабилә мөнәсәбәтләре заманында ыруг башлыгы. Аннары югары катламларның титулы. Дәрәҗә буенча бу титул морзадан югарырак. Бәк ыругында бер илдә бер үк вакытта тик бер бәк булырга мөмкин, калганнары гади морзалар гына.

Шулай ук олыс (өлкә) идарәченең дәрәҗәсе (олысбәк).