Биҗ— Урта Урал төбәгендә киң таралган гидроним. Бик зур ихтималлык белән маҗар. Víz («Су») сүзеннән килә.

Шулай ук кара үзгәртү