Автономия яки Мохтарият (грек. αὐτονομίαүзканунлылык) — дәүләт конституциясе нигезендә, теге яки бу дәүләт эчтәлегендә милләткә бирелгән сәяси яки административ үзидарә хокукы.