Makswell tigezlämäläre

Makswell tigezləmələre - elektromagnit qırın həm elektrik qorƣılar həm aƣımnar belən anıꞑ bəylelegen taswirlawçı differentsial' həm integral' formasındaƣı tigezləmələr sisteması.

Elektr aƣımı magnit induktsiəsen buldıra (Amper qanunı)

Lorents kɵçen taswirlıy torƣan tigezləmə belən Makswell tigezləmələre bergə klassik elektrodinamikasınıꞑ tigezləmələre tulı sistemasın buldıralar, ul Makswell-Lorents tigezləmələre dip atala.

XIX ƣasırda tuplanƣan təcribələr nəticələre nigezendə Ceyms Klerk Makswell şuşı mɵhim tigezləmələrne icat itə. Makswell tigezləmələre teoretik fizikaƣa, şul isəptəm Maxsus çaƣıştırmalılıq teoriəsenə zur yoƣıntı yasaƣan.

Makswell tigezləmələreҮзгәртү

Differentsial' küreneşҮзгәртү

İzotrop, berişle, dispersiəsez moxitta Makswell tigezləmələre:

SGS

Turı kilüçe qanunnar:

İsem
SGS
Taswir
Elektr induktsiəse ɵçen Gauss teoreması
Elektrik qorƣı - elektrik induktsiəneꞑ çıƣanaƣı.
Magnit induktsiəse ɵçen Gauss teoreması
Tabiƣəttə magnit qorƣısı bulmıy
Faradey qanunı
Magnit induktsiəseneꞑ üzgəreşe ɵyerməle elektr qırın buldıra.
Magnit qırı tsirkulətsiəse
Elektrik aƣım həm elektr induktsiəseneꞑ üzgəreşe ɵyerməle magnit qırın buldıra

İntegral' küreneşҮзгәртү

İsem
SGS
Taswir
Elektr induktsiəse ɵçen Gauss teoreması
Elektrik induktsiəneꞑ (s-ɵslege aşa) aƣımı v-küləmendə tuplanƣan irekle qorƣı zurlıƣına proportsional'.
Magnit induktsiəse ɵçen Gauss teoreması
Yomıq ɵslek aşa Magnit induktsiəseneꞑ aƣımı nul'gə tigez (magnit qorƣısı yuq).
Faradey qanunı
S-ɵslege aşa ütkərelə torƣan magnit induktsiəse aƣımınıꞑ üzgəreşe (tiskəre bilge belən) l-konturdaƣı elektrik qırnıꞑ tsirkulətsiəsenə proportsional'.
Magnit qırı tsirkulətsiəse
İrekle qorƣılar tulı aƣımı həm elektrik induktsiə aƣımınıꞑ üzgəreşe (yomıq bulmaƣan s-ɵslege aşa) l-konturdaƣı magnit qırınıꞑ tsirkulətsiəsenə proportsional'.

ədəbiətҮзгәртү

  • Ампер А. М. иᴫᴎктеродинамика. — М.: АН СССР, 1954. — 492 с. — 5000 экз.
  • Максвелл җ. К. Избранные сочинения по теории иᴫᴎктеромагнитного полә. — М.: ГИТТЛ, 1952. — 687 с. — 4000 экз.
  • Максвелл җ. К. Статьи и речи. — М.: Наука, 1968. — 423 с.
  • Фарадей М. Экспериментальные исследования по иᴫᴎктеричеству. — М.: АН СССР, 1947—1959. — Т. I—III.
  • Maxwell J. C. A dynamical theory of the electromagnetic field // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. — 1865. — Т. 155. — С. 459—512.
  • Maxwell J. C., A Treatise on Electricity And Magnetism — Volume 1 — 1873 — Posner Memorial Collection — Carnegie Mellon University
  • Maxwell J. C., A Treatise on Electricity And Magnetism — Volume 2 — 1873 — Posner Memorial Collection — Carnegie Mellon University
  • Maxwell J. C. On Physical Lines of Force // Philosophical Magazine : Ser. 4. — 1861,1862. — Т. 11,13. — С. 161—175, 281—291, 338—347; 12—23, 85—95.
  • Maxwell J. C. On Faraday's Lines of Force // Transactions of the Cambridge Philosophical Society. — 1856. — Т. 10. — № 1. — С. 155—229.