Məydan - geometrik ike ülçəneşle figura (yassı yə kəkre) san sıyfatlaması, figuranıꞑ zurlıƣın kürsətə.

Bu turıpoçmaqnıꞑ məydanı = lw

Tarixında məydan xisaplaw kvadratura dip yɵrtelə.

Məydanƣa iə buluçı figura - kvadraturalı dip isemlənə.

İntegral' isəpləw geometrik figuralarnı ƣomumi xisaplaw ısulın birə.

Məydan üzlekləreҮзгәртү

 • Uꞑaylıq
 • Additivlek - figuranıꞑ məydanı eçke figuranıꞑ ɵleşləre summasına tigez
 • İnvariantlıq - kongruent figuralarınıꞑ məydannarı bertigez
 • Normalaştırlıq - ber-yaqlı kvadrat məydanı bergə tigez.

Məydannı xisaplaw matematik ısullarҮзгәртү

 
Bilgeləngən İntegral - figura məydanı
 
İke fuktsiə sızıqları arasındaƣı məydan - integrallar ayırmasına tigez

Funktsiə grafigı həm gorizontal' küçər arasında məydan   intervalında kiləse integralƣa tigez:

 

İke funktsiə grafigı arasında məydan:

 

Polər koordinatlarҮзгәртү

Polər koordinatlarda məydan:

 .

ɵslek məydanıҮзгәртү

 

yəki tulı koordinatlarda

 
biredə  .

Metrik berəmleklərҮзгәртү

 • Kvadrat kilometr 1 km² = 1 000 000 m²
 • Gektar 1 ga = 10 000 m²
 • Ar 1 a = 100 m²

ədəbiətҮзгәртү

 • Энциклопедия элементарной математики. Книга пәтая. Геометрия / под редакцией П. С. Александрова, А. И. Маркушевича и А. Я. Хинчина. — М.: Наука, 1966. — 624 с.
 • Рашевсᴋи П. К. Риманова геометрия и тензорный анализ. Изд. 3-е, М.: Наука, 1967.
 • Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 1960. — Т. 2. — 680 с. — ISBN 5-9221-0155-2
 • История математики: в 3 т. / под редакцией А. П. Юшкевича. — М.: Наука, 1970. — Т. I: С древнейших времөн до начала Нового времени.
 • История математики: в 3 т. / под редакцией А. П. Юшкевича. — М.: Наука, 1970. — Т. II: Математика XVII столетия.
 • Boyer C. B., Merzbach U. C. A History of Mathematics. — John Wiley & Sons, 2010. — 640 p

Tɵrkem:Математика төшенчәләре