Өрелмәле тартыклар

Өрелмәле тартыклар - сөйләм органнары бер-берсенә якын килеп, һава агымы шулар арасындагы ачыклыктан ышкылып чыгу нәтиҗәсендә барлыкка килгән тартыклар (мәсьәлән в], [ф], [ш], [з]).