Яңгырау тартыклар

Яңгырау тартыклар - артикуляция вакытында тавыш ярылары бер-берсенә якынаеп, һава агымы үткәндә калтырап тавыш барлыкка китереп, тавыш өстәп әйтелә торган авазлар; мәсьәлән, б, в, г, д, ж, з һ.б.ш.).