Үләндә булган чык

Чык — төнлә һава суынганда, аннан аерылып җир өстенә һәм анда булган әйберләргә кунучы бик вак су тамчылары. Урта киңлекләрдә бер төндә 0,1–0,5 мм күләмендә чык төшерергә мөмкин.

Чык ноктасыҮзгәртү

Һавадагы су парларының туену һәм конденсация дәрәҗәсенә җитеүнә ярдәм итә торган температура. Фактик температурада чагыштырма дымлылык 100 % булганда, чык ноктасы һәм фактик температура бер-берсенә туры (тәңгәл) килә.