Фәнни коммунизм – эшче сыйныфның тарихи миссиясен иҗтимагый-сәяси нигезен, аны гамәлгә ашыру шартларын һәм юлларын аңлатып бирә торган марксизм-ленинизм өлеше; гомуми иҗтимагый-сәяси закончалыклар, җәмгыятьне коммунистча үзгәртеп кору юллары һәм ысуллары турында фән.

Фәнни коммунизм

Искәрмәләр Үзгәртү