Төн уртасы

Төн уртасы - тәүлекнең алмашуы белән бәйле вакыт аралыгы.

Төн уртасын күрсәтүче сәгать

Төн уртасы дип 00:00 (24:00 дип тә атала) сәгатьне атыйлар.