Тоника - музыкада: тонлыкны бигели торган өн. Тоника моң азагында тора. Доминанта һәм субдоминанта белән рәтнең төп баскычларын ясый. Тоника - гамманың беренче нотасы. Мәсәлән, "до-мажор" өчен - До, "фа-диез-мажор" өчен - фа-диез. Тоника һәрвакыт көчле өлеш булып чыга, аңа астта торган октаваның җиденче өлеше һәм тоникадан соң торган өлеш рөхсәт итенә. Тоникадан тоникалы өчөнлек ясала.

До-мажор гаммасында тоника До булып чыга
Белешмә сольфеджио дәресеннән алынган