Тойгы яки эмоция (лат. emoveo — хәйран калдырам, дулкынландырам, борчыйм) — булучы йә мөмкин хәлләргә субъектив карашны чагылдырган урта дәвамлы психик процесс.

A frightened and an angry face, left and right respectively. Wellcome V0009326.jpg

Тойгыларны ярсу (аффект), хис һәм кәеф кебек башка төр эмоциональ процеслардан аерып карыйлар. Башка күп төрле психик күренешләр кебек тойгы да аз өйрәнелгән, төрле авторлар аны төрлечә аңлата, шуңа да югарыда китерелгән билгеләмәне ачык һәм имин дип тә, гомуми нигездә кабул ителгән дип тә әйтеп булмый.

ЧыганакларҮзгәртү

  • Я. Рейковский Экспериментальная психология эмоций — М., 1979.
  • Hilgard’s Introduction to Psychology (13 Edition) 2000, (Публикуется с 1953)
  • Emotion (The science of sentiment). Dylan Evans. Oxford University press. 2001