Скрипка һәм кәманча футляр эчендә

Скрипкакәманча (сызгыч) белән уйнала торган кыллы инструмент. Дүрт кылы бар. Алар гадәттә G, D, A һәм E ноталарына көйләнгән була.

ЧыганакларҮзгәртү